O nás

Od roku 2016 pomáháme dětem a mládeži s různými typy hendikepu. V koňských kroužkách učíme děti pracovat s koňmi nekonfliktně.

Jsme nezisková organizace, věnující se animoterapii. Hlavním účelem organizace je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob, zejména prostřednictvím hiporehabilitace.

LIDÉ V JUPITERU

KONĚ V JUPITERU

Učíme děti i sebe Nekonfliktní přístup ke koním dle Oldy Nováka.

Proč si myslíme, že je to dobrý způsob, se dočtete ZDE.

Jsme střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti.

Naše Hodnoty:

• Individuální a nedirektivní přístup
• Přejímání nových a osvědčených metod animoterapie ze zahraničí
• Snaha o zprostředkování podpory všem zájemcům z řad cílových skupin
• Podpora odborného vzdělávání lektorů a dobrovolníků
• Zapojení klientů a dobrovolníků
• Transparentnost a otevřenost

Chceme se formovat jako organizace, která zajišťuje komplexní diferencované programy a služby pro následující cílové skupiny:
• Děti, mládež a dospělí s mentálním hendikepem nebo duševním onemocněním
• Děti, mládež a dospělí se zdravotním hendikepem
• Děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (děti z dětských domovů a azylových domů, děti z pěstounských rodin)
• Děti a mládež v léčbě závislostního chování (drogy, alkohol, gamblerství atd.)
• Senioři
• Děti a mládež

Ke stažení:

stanovy_spolku Jupiter

GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝROČKA 2020

Výroční zpráva 2019
účetní uzávěrka 2019

Výroční zpráva 2018
účetní uzávěrka 2018

Výroční zpráva 2017
účetní uzávěrka 2017

Výroční zpráva 2016
účetní uzávěrka 2016

Napsali o nás:
Rezidentní péče
Deník Právo
Naše Noviny

Dobnet
Žena-in

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?