O nás

Jsme nezisková organizace Jupiter. Věnujeme se animoterapii, během které využíváme pozitivního vlivu zvířete na psychické i fyzické zdraví člověka. 

Naším posláním je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob. Prostřednictvím hiporehabilitace i dalších metod pomáháme lidem s mentálním či zdravotním hendikepem nebo dětem ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Pobyt se zvířaty mimo jiné pomáhá i při léčbě závislostí. Rádi u nás ale uvidíme kohokoli, kdo chce jednoduše být v přírodě a obklopený zvířaty.

Dětem, mládeži i dospělým s různými typy hendikepu pomáháme od roku 2016. Během všech kroužků i školky je učíme, jak nekonfliktně a přirozeně pracovat s koňmi podle metod Oldy Nováka. Na koně nechceme vyvíjet tlak, ani je trestat. Díky našemu laskavému přístupu s námi budou trávit čas mnohem radši. 

Jupiter je Střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti. Naši terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a dlouholetou praxi s prací s koňmi. Naši hiporehabilitační koně mají licence ČHS.

Naše Hodnoty

Během všech kroužků se řídíme několika základními pravidly:

• Individuální a nedirektivní přístup

• Přejímání nových i osvědčených metod animoterapie ze zahraničí

• Zprostředkování podpory všem zájemcům

• Podpora odborného vzdělávání lektorů a dobrovolníků

• Zapojení klientů a dobrovolníků

• Transparentnost a otevřenost

Komu pomáháme

V Jupiteru zajišťujeme komplexní programy a služby zaměřené na odlišné cílové skupiny:

• Děti, mládež a dospělí s mentálním hendikepem nebo duševním onemocněním

• Děti, mládež a dospělí se zdravotním hendikepem

• Děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (děti z dětských domovů a azylových domů, děti z pěstounských rodin)

• Děti a mládež v léčbě závislostního chování (drogy, alkohol, gamblerství atd.)

• Senioři

• Děti a mládež

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?