Novinky

Koupě klisny Aranky

Našim záměrem je provázet lidi s hendikepem a pomáhat jim na cestě k plnohodnotnému životu. A kdo je Aranka? Patnáctiletá klisna, která přišla do našeho stáda před rokem. Přestože jsme si ji všichni zamilovali, není naše. Doposud ji máme v bezplatném pronájmu. Chvíle, kdy si ji můžeme koupit, nastala právě teď. Díky Vašim darům u nás bude moci Aranka zůstat a léčit děti i nadále. Za Vaše případné příspěvky jménem Jupiteru i samotné Aranky předem moc děkujeme. Přispět nám na ni můžete přes portál Darujme.cz .

Potravinová pomoc

Spolupracujeme s Potravinovou bankou PB Central z.s. https://www.pbcentral.cz/ a pomáháme distribuovat potraviny sociálně slabým občanům. Máte zájem o potravinovou pomoc? kontaktujte násemailem info@hipojupiter.cz

Proč učíme děti respektující přístup ke koním?

V posledních letech se v oblasti služeb rozšiřují nové formy přístupu zaměřené na respektující a důstojnou péči o jednotlivce (například ve školství – domácí vzdělávání, zdravotnictví – porodní domy, sociální sužby – domácí hospic…) . I my v Jupiteru jsme hledali cestu, jak přistupovat ke koním způsobem, který nám vyhovuje, dává smysl a souzní s naším srdcem. Většina z nás získala zkušenosti v klasických sportovních jízdárnách, kde jsme se učili pracovat s udidly a bičíky. Forma tlaku a trestů nám nevyhovovala. Hledali jsme jiné možnosti a učaroval nás horsmanship. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že i tam je na koně vyvíjen tlak a kůň s námi není rád. Inspirováni Nenásilnou komunikací od Marshala Rosemberga jsme hledali dál v domácích vodách/pastvinách. Pak jsme se potkali s Oldou Novákem a jeho metodou Nekofliktní výcvik koní. To vše se nám propojilo v přístupu, který vystihuje pojmenování Respektující přístup. Ten rozvíjíme a předáváme....

Účinky hiporehabilitace

Podle P. Č. Rynešové se účinky hiporehabilitace dělí na biomechanické, fyziologické, psychické a bioenergetické. „BIOMECHANICKÉ ÚČINKYTrojrozměrný pohyb koňského hřbetu je pro člověka pohybově velmi podobný. Na jezdce sedícího na koňském hřbetě se při chůzi koně přenáší pohybový vzorec, který je podobný fyziologickému stereotypu lidské chůze, a to 90 – 100 rytmických impulsů za minutu. Tyto impulsy, které vznikají při změnách rychlosti a směru, mají navíc v kombinaci s odstředivými silami a zrychlením pozitivní terapeutický účinek. Rytmické přenášení pohybu hřbetu koně jdoucího krokem působí kladně na uvolňování pohybových reakcí jezdce (Vyhnálek, Kůrková, 1995 in Rynešová, 2012). FYZIOLOGICKÉ ÚČINKYPři jízdě na koni jsou vedle pohybového aparátu (pánev, páteř, svalstvo) přímo ovlivňovány i vnitřní orgány: kardiovaskulární systém, respirační systém, zažívací trakt a další. (Vyhnálek, Kůrková, 1995 in Rynešová, 2012). Působení pohybu při jízdě na koni pomáhá také uvolňovat endorfiny a podporuje látkovou výměnu. PSYCHICKÉ ÚČINKYVliv kladných emocí na člověka je jedním ze stěžejních psychologických...