Hiporehabilitace Jupiter


Kdo jsme

Věnujeme se všem odnožím hiporehabilitace, kromě které poskytujeme i řadu dalších odborných terapií. Nabízíme pobytovou i ambulantní formu hiporehabilitace.

Pomocí hiporehabilitace pomáháme i dětem a mládeži z ústavní péče a s poruchami chování. Koně jsou velmi prospěšné pro posílení pracovních návyků, komunikace, sebereflexe a sociálních vazeb.

Stádo našich hiporehabilitačních koní je devítičlenné. Koňské důchodce u nás totiž necháváme v klidu dožít.

Najdete u nás i terapeutický včelí domek, terapeutickou místnost snoezelen a mnoho dalších zvířátek, se kterými pracujeme při zooterapii.

Pomozte nám pomáhat

Partneři

Aktuality

Hiporehabilitace jako řešení
Mají vaši klienti problémy s úzkostmi, sebepoškozováním či nízkým sebevědomím? Mají sebevražedné sklony, poruchy příjmu potravy či deprese?  Řešením může být hiporehabilitace: terapie a práce s koňmi. Díky hiporehabilitaci se klienti a jejich rodiny naučí lépe si porozumět a vzájemně spolu komunikovat. Budou mít prostor prohlubovat sociální dovednosti, zkvalitňovat mezilidskévztahy, naučí se hledat kompromisy a pracovat s empatií. To vše v klidném a bezpečném prostředí. Přijďte se o hiporehabilitaci dozvědět […]
Laskavý přístup ke koním
Běžné metody výcviku koní jsou příliš kruté. Koně jsou ke spolupráci nuceni násilně. Pracují pod tlakem a z naší přítomnosti nemají radost. V Jupiteru jsme proto hledali lepší formu přístup k našim koním, podobně jako se nové přístupy v poslední době rozšiřují v oblasti služeb. Našli jsme způsob, který vyhovuje nám i koním. Proto nám jako jediný dává […]
Víte, na čem pracujeme?
Společně s dalšími středisky participujeme od května 2023 na projektu Inovace v hiporehabilitaci. Naši klienti se i po ukončení projektu v dubnu 2024 mohou těšit na inovované a víc zacílené služby. Jedním z mnoha výstupů z projektu v rámci profesionalizace je i zavedení rezervačního systému Auksys. Zajímá vás víc?

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?