Novinky

LETNÍ PRÁZDNÍNY 2023

10-14.7.2023 PŘÍMĚSTSKÝ PROGRAM S KOŇMI – malí indiáni Vhodné pro děti od 3 do 7 let. Oběd a pitný režim v ceně, svačiny vlastní. Program od 9- 16 hodin , přejímka dětí možná již od 8mi hodin. Příměstský program na téma malí indáni – důkladně prozkoumáme les a louky, uvaříme si na ohni, pomalujeme se válečnými barvami, vyzkoušíme si výrobu indiánských předmětů – čelenek, luků a lapačů snů a hlavně se naučíme ochočit si koně a každý den se na nich povozíme. Každý účastník si vybere vlastní indiánské jméno. Maximální kapacita 16 dětí, doprovázených dvěma průvodci. Cena 3500 Kč PŘIHLÁŠKA 17-21.7.2023 INTENZIVNÍ HIPOTERAPIE Intenzivní hiporehabilitační týden – vhodné pro děti od 3 měs 2x denně Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – s terapeutkou Bc. Monikou Šťastnou Kohoutovou (www.toulcuvdvur.cz) 1x denně individuální canisterapie 1x denně individuální snoezelen 1x denně relaxace v apidomku 1x denně skupinová terapie – arteterapie/muzikoterapie/pohybová terapie Cena...

Koupě klisny Aranky

Našim záměrem je provázet lidi s hendikepem a pomáhat jim na cestě k plnohodnotnému životu. A kdo je Aranka? Patnáctiletá klisna, která přišla do našeho stáda před rokem. Přestože jsme si ji všichni zamilovali, není naše. Doposud ji máme v bezplatném pronájmu. Chvíle, kdy si ji můžeme koupit, nastala právě teď. Díky Vašim darům u nás bude moci Aranka zůstat a léčit děti i nadále. Za Vaše případné příspěvky jménem Jupiteru i samotné Aranky předem moc děkujeme. Přispět nám na ni můžete přes portál Darujme.cz .

Potravinová pomoc

Spolupracujeme s Potravinovou bankou PB Central z.s. https://www.pbcentral.cz/ a pomáháme distribuovat potraviny sociálně slabým občanům. Máte zájem o potravinovou pomoc? kontaktujte násemailem info@hipojupiter.cz

Proč učíme děti respektující přístup ke koním?

V posledních letech se v oblasti služeb rozšiřují nové formy přístupu zaměřené na respektující a důstojnou péči o jednotlivce (například ve školství – domácí vzdělávání, zdravotnictví – porodní domy, sociální sužby – domácí hospic…) . I my v Jupiteru jsme hledali cestu, jak přistupovat ke koním způsobem, který nám vyhovuje, dává smysl a souzní s naším srdcem. Většina z nás získala zkušenosti v klasických sportovních jízdárnách, kde jsme se učili pracovat s udidly a bičíky. Forma tlaku a trestů nám nevyhovovala. Hledali jsme jiné možnosti a učaroval nás horsmanship. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že i tam je na koně vyvíjen tlak a kůň s námi není rád. Inspirováni Nenásilnou komunikací od Marshala Rosemberga jsme hledali dál v domácích vodách/pastvinách. Pak jsme se potkali s Oldou Novákem a jeho metodou Nekofliktní výcvik koní. To vše se nám propojilo v přístupu, který vystihuje pojmenování Respektující přístup. Ten rozvíjíme a předáváme....

Účinky hiporehabilitace

Podle P. Č. Rynešové se účinky hiporehabilitace dělí na biomechanické, fyziologické, psychické a bioenergetické. „BIOMECHANICKÉ ÚČINKYTrojrozměrný pohyb koňského hřbetu je pro člověka pohybově velmi podobný. Na jezdce sedícího na koňském hřbetě se při chůzi koně přenáší pohybový vzorec, který je podobný fyziologickému stereotypu lidské chůze, a to 90 – 100 rytmických impulsů za minutu. Tyto impulsy, které vznikají při změnách rychlosti a směru, mají navíc v kombinaci s odstředivými silami a zrychlením pozitivní terapeutický účinek. Rytmické přenášení pohybu hřbetu koně jdoucího krokem působí kladně na uvolňování pohybových reakcí jezdce (Vyhnálek, Kůrková, 1995 in Rynešová, 2012). FYZIOLOGICKÉ ÚČINKYPři jízdě na koni jsou vedle pohybového aparátu (pánev, páteř, svalstvo) přímo ovlivňovány i vnitřní orgány: kardiovaskulární systém, respirační systém, zažívací trakt a další. (Vyhnálek, Kůrková, 1995 in Rynešová, 2012). Působení pohybu při jízdě na koni pomáhá také uvolňovat endorfiny a podporuje látkovou výměnu. PSYCHICKÉ ÚČINKYVliv kladných emocí na člověka je jedním ze stěžejních psychologických...