Lesní klub

Hiporehabilitační středisko funguje v Řevnicích už sedm let. Za tu dobu k našim koním přibyla spousta dalších zvířat, lidí ale i různých staveb a stavbiček.

Nyní bychom mezi nás rádi pozvali malé dobrodruhy ve školkovém věku a nabídli jim celodenní pobyt na čerstvém vzduchu se zázemím ve vytápěné mongolské jurtě. Podle vašich preferencí se vašim dětem můžeme věnovat dvakrát, třikrát, nebo pětkrát týdně, na čerstvém vzduchu a mezi zvířaty.

Přihlaste k nám své dítě pokud chcete, aby:

  • Dovádělo na čerstvém vzduchu brdských lesů, protože kvalita prostředí je důležitá pro spokojené fungování celého těla – jak malého, tak velkého.
  • Mělo dostatek pohybu, ke kterému děti přirozeně vede prostředí plné podnětů.
  • Se naučilo respektovat druhé. Pokud respektujeme od malička i je samotné, stává se pro ně taková komunikace normou.
  • Mělo svobodu v rámci hranic, protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
  • Získávalo zkušenosti přirozenou cestou, protože co v dětství zažijeme v nás zůstává celý život.

Děti navštěvující náš klub se pravidelně účastní hiporehabilitace, díky které posilují střed těla, rovnováhu a smysl pro rytmus. Pozitivní vliv má i na hrubou i jemnou motoriku, včetně oromotoriky, která má vliv na rozvoj řeči. Účinky jsou viditelné už po několika týdnech pobytu se zvířaty.

Chcete, aby vaše dítě chodilo do klubu, kde se jej snažíme rozvíjet pomocí hiporehabilitace, multisenzorické místnosti snoezelen, muzikoterapie, apiterapie, nebo zooterapie. Kromě zvířátek a lesního radování se pak děti můžou těšit i na hry reflektující aktuální roční období, spoustu tvůrčí činnosti rozvíjející jejich kreativitu, ale i na odpočinek se čtením pohádek.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?