Lesní klub

Do lesního klubu přijímáme děti od dvou let, do zahájení školní docházky. Po individuální domluvě lze přijmout i dítě mladší. Klub je otevřen vždy v úterý a ve středu 9-17 hodin. Cena školkovného 600 Kč/jeden den 1000 Kč/dva dny, včetně obědů. Měsíční školkovné je vypočteno před začátkem měsíce dle počtu dní v daném měsíci.

Od září 2023 plánujeme provoz 5 dnů v týdnu.

ABSENCE – jednu absenci v měsíci lze nahradit formou docházky jiný den, než je dítě přihlášeno a to do 30 dnů od jejího vzniku. Při dlouhodobé nemoci individuální domluva.

Nabízíme vašim dětem od dvou do šesti let, možnost strávení jednoho až dvou dní v týdnu v lese, se zvířaty, bohatým programem, s respektem k jejich osobám a ve spojení s přírodou!  Výhodou klubu je malý kolektiv dětí (kapacita 10 dětí), takže zvládáme péči i o vaše nejmenší.

Děti absolvují každý školkový den svezení na hiporehabilitačním koni , nebo pobyt v multisenzorické místnosti snoezelen. Aktivity se pravidelně střídají.

Kontakt : detskyklub@hipojupiter.cz

Telefon: +420 776 614 704

Děti navštěvující náš Lesní klub Jupiter pravidelně absolvují hiporehabilitaci, díky které posilují střed těla, rovnováhu, smysl pro rytmus a hrubou i jemnou motoriku - včetně oromotoriky, která má vliv na rozvoj řeči. Účinky jsou viditelné již po pár týdnech. Chcete, aby vaše dítě chodilo do klubu, kde se snažíme jej rozvíjet pomocí hiporehabilitace, v multismyslovém snoezelenu, prostřednictvím muzikoterapie, či zooterapie? Kromě zvířátek a lesního radování se děti můžou těšit i na lidovou slovesnost reflektující aktuální roční období, na tvoření a také na odpočinek se čtením pohádek v tradiční mongolské jurtě. Tvoříme respektující lesní společenství, kde se děti díky přirozeným podnětům, kontaktnímu přístupu a smíšenému kolektivu rozvíjí, učí se spolupráci a posilují své tělo i mysl.

-

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?