Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Je chápaná především jako metoda, jež pomáhá osobám s fyzickým postižením, například lidem upoutaným na invalidní vozík, kteří využívají zejména Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii. Ta je však jen jedním ze čtyř rovnocenných oborů hiporehabilitace. Stále větší popularitu si získává Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, která pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami jako je deprese, poruchy nálad, schizofrenie, závislosti či dětem se syndromem ADHD. Dalším oborem je Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, jako metoda speciální a sociální pedagogiky zaměřená na problémy s příliš agresivním nebo naopak submisivním chováním, se zařazením do kolektivu, nebo s přijmutím autority a podobně. Poslední, sportovní disciplínou, je parajezdectví, kde se lidé se zdravotním znevýhodněním mohou realizovat v paravoltiži a paradrezuře.

Na rehabilitaci je pohlíženo jako na léčebný, výukový a výchovný proces, který se snaží o maximální zapojení člověka se zdravotním znevýhodněním do společnosti a rehabilituje ho v oblastech motoriky, psychiky i sociálních dovedností. Termín hiporehabilitace v sobě skrývá několik oborů, kde odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem v rámci terapie, výuky nebo sportu.(ČHS,2023)

Hiporehabilitace se dělí na tyto obory:

  • HPSP – Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi 
  • HTFE – Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii 
  • HTP – Hipoterapie v psychiatrii a psychologii  

Nabízíme:

Hiporehabilitačí tým u nás

Nejen pro naše klienty je u nás k disposici senzomotorické hřiště, kde je možné prohlubovat dovednosti, stimulované při hiporehabilitaci. 

Článek Hiporehabilitace jako nástroj k rozvoji dovedností, potřebných k vývoji řeči.

Článek o účincích hiporehabilitace.

Financování hiporehabilitace

V České Republice bohužel zatím hipoterapie není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Celkové náklady na jednu terapeutickou lekci pro jednoho klienta činí cca 1200 –  Kč. Při hipoterapii se klientovi věnuje speciálně vycvičený kůň, zkušený vodič koně a odborný terapeut. Při naší ceně 450 Kč za lekci musí být ostatní náklady hrazeny finančními prostředky, které naše organizace získává prostřednictvím sponzorských darů, nadačních příspěvků, grantů a jiných aktivit. 

V roce 2021 a 2022 a 2023 je hlavním sponzorem hipoterapií NADACE PREMEDIS

DĚKUJEME !

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?