Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

V čem HPSP spočívá?

Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního a sociálně aktivizačního působení koně. Zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností. Pomáhá posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnost spolupracovat a snižovat riziko sociálního vyloučení. Může upevňovat kontakty v rodině, zlepšovat sebevědomí, zapojování do běžného života, ale i psychickou a fyzickou kondici.

Kůň je symbolem síly a odvahy. Je dokázáno, že interakce s tímto zvířetem působí motivačně a pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Velmi dobré výsledky byly pozorovány při práci s dětmi nesmělými, neprůbojnými a s nízkým sebevědomím. Stejně tak pozitivně působí i na děti příliš sebevědomé a s problémem s autoritami.

Díky tomuto všestrannému vlivu koní lze velice úspěšně léčit také problémový kolektiv, napadený například šikanou.

Koně působící v Hiporehabilitaci Jupiter prošli speciálním výcvikem. Jsou tedy vhodní pro práci i s těmi nejmenšími dětmi.

HPSP působí pozitivně také na teamového ducha, program je tedy vhodné využít i dospělými, například jakožto netradiční teambuilding.

Při HPSP dochází k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, proto rádi přivítáme i osoby s depresivními a úzkostnými příznaky, závislostí na psychoaktivních látkách, seniory s poruchami poznávacích funkcí, nýbrž i hyperaktivní děti…

Pro koho jsou HPSP vhodné?

 • děti s poruchami učení a chování
 • děti s vadami řeči
 • klienty s mentálním a duševním hendikepem
 • klienty se smyslovými vadami
 • klienty s diagnózou autismu
 • klienty trpící poruchami příjmu potravy
 • klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují
 • seniory – skupinové lekce pro domovy důchodců
 • osoby s pracovním vytížením a stresem
 • zaměstnance firem – teambuilding

Jaký program vás u nás čeká?

 • seznámení se stádem a jeho psychologií
 • základy práce s koňmi ze země
 • povození na koni s pěším doprovodem
 • doprovodný program ve formě her/naučných pracovních listů apod.


Ceník:

HPSP individuální

 • 450 kč/ 20 min

HPSP pro skupiny dětí

 • 8-12 dětí – 120 min. – 3000 kč (jiný počet osob dohodou)

HPSP pro skupiny dospělých

 • 120 min. – 4000 kč  8-12 osob – (jiný počet osob dohodou)

HPSP u nás poskytují držitelky certifikátu od České hiporehabilitační společnosti. Více o metodě ZDE.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?