Lidé v Jupiteru

Jsme profesionálové s certifikací České hiporehabilitační společnosti. Jsme jedním z 10 středisek praktické výuky v České republice.

Multidisciplinární tým je složený z fyzioterapeutky, ergoterapeutky, sociální pracovnice, psychoterapeutky, speciální pedagožky a psycholožky.

Pracovníci s koňmi mají certifikát POUTNÍK ze školy Nekonfliktního přístupu ke koním.

Koně mají licenci České hiporehabilitační společnosti.

Náš tým

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:

Předsedkyně sdružení,ergoterapeutka, animoterapeutka, ergoterapeutka s odbornou způsobilostí pro výkon hipoterapie u dětí, instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii), hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.

Mimo Jupiter se s ní můžete setkat ve FyzioAktiv v Praze.

Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

 • Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze
 • Ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvované kurzy:

 •  „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat
 • „Výcvik v Rogersovské psychoterapii“ – Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
 • Hipoterapie u DMO – CH Mirakl
 • Neurovývojová stimulace -Pohybem se učíme I.
 • Bazální stimulace I.
 • Bazální stimulace II.
 • Senzorická integrace
 • Muzikoterapie
 • Řeč těla v pedagogické praxi
 • „Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
 • „Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice“
 • „Emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
 • „Řešení a zvládání konfliktů“
 • „Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním“
 • „Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk“
 • „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
 • „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
 • Workshop „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – PN Kosmonosy
 • Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod
 • Kraniosakrální biodynamika pro koně
 • Certifikovaný ,,POUTNÍK” ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka
 • „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
 • „Přirozená komunikace s koněm – horsemanship 1 a 2“ s Václavem Bořánkem

 

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

 • CH Mirákl,
 • HSO Falco,
 • SPV Pirueta, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod,
 • SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy,
 • SPV Vladykův dvůr,
 • SPV Toulcův dvůr,
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice,
 • SDH Horticon,
 • SPV Caballinus.

 

Odborné stáže v ergoterapii:

 • Play SI – centrum dětské ergoterapie
 • Lázně Teplice v Čechách
 • Astra klinika

 

RNDr. Xenia Svobodová MBA

RNDr. Xenia Svobodová MBA

Funkce v Jupiteru:

Grantová manažerka, instruktorka HPSP a HTP

Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

 • MBA – management Donau Universtitaet, Rakousko
 • Doktorát – Přirodní vědy, obor chemie, Universita Karlova, Praha
 • Aspirantura – Obor biofyzikální chemie, Technická Univerzita, Bratislava

Absolvované kurzy:

 • Výcvik v Rogersovské psychoterapii v Institutu rozvoje osobnosti, Slovenská republika
 • „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
 • „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
 • Certifikovaný ,,POUTNÍK” ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka
 • „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
 • kurzy nenásilné komunikace
 • dlouhodobě navštěvuje sebezkušenostní skupinu nenásilné komunikace

Odborné stáže a praxe v hiporehabilitaci:

 • SDH Vladykův dvůr,
 • SDH Kamenitý vrch,
 • SDH  PN Kosmonosy
 • PN Jihlava,
 • PN Bohnice,
 • SDH Sraz,
 • Centrum hipoterapie Mirákl
Bc. Pavla Brendlová, DiS.

Bc. Pavla Brendlová, DiS.

Funkce v Jupiteru:

 • Sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež,
 • lektorka volnočasových aktivit,
 • asistentka lektora HPSP a HTP.
Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

 • Sociální pedagogika -Univerzita Karlova
 • Sociální pedagogika -VOŠ pedagogická a sociální

Absolvované kurzy:

 • ,,Výcvik v Rogersovské psychoterapii”- Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
 • Využití zooterapie v sociálních službách
 • Muzikoterapie
 • Certifikovaný ,,POUTNÍK” ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

 • SDH Vladykův dvůr
 • Socioterapeutická farma při PN Bohnice
Monika Parobková

Monika Parobková

Funkce v Jupiteru:

 • Lektorka koňského kroužku pro dospělé
 • lektorka individálních lekcí
 • koordinátorka Lesního klubu Jupiter
 • asistent pro hiporehabilitaci
Absolvované kurzy a vzdělání

Vzdělání:

 • Pedagogické lyceum
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

 • CH Mirákl

Absolvované kurzy:

 • Certifikovaný ,,POUTNÍK” ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka
Bc. Tereza Burešová

Bc. Tereza Burešová

Funkce v Jupiteru:

Fyzioterapeutka Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii.

Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

 • Západočeská univerzita v Plzni obor fyzioterapie
 • 2020-2022 fyzioterapeutka Neurorehabilitační klinika Axon
 • 2023 fyzioterapeutka RaF rehabilitace

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

 • Toulcův dvůr, Sdružení SRAZ, z.s
 • Caballinus z.s
 • Hiporehabilitace Jupiter, z.s
 • PN Kosmonosy

Absolvované kurzy:

 • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii- Česká hiporehabilitační společnost 2023
 • Metoda Ludmily Mojžíšové u jednotlivých diagnóz 2023
 • DNS pro zdravotníky základní kurz A,B 2023
 • Dětská noha – podologie, fyzioterapie 2022
 • Pediatrické tejpování 2022
 • Míčkování pro zdravotníky I. 2022
 • TheraSuit Method 2021
 • Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch pro fyzioterapeuty 2018
Mgr. Lydia Csermelyiová

Mgr. Lydia Csermelyiová

Funkce v Jupiteru

Fyzioterapeutka při hipoterapii.

Absolvované kurzy a vzdělání

Vzdělání a praxe

 • Magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK ukončeno 2003
  • během studia praxe VFN Vinohrady oddělení neurologie, VRÚ Slapy, NZZ Rehaland s.r.o.
 • 2003-2008 fyzioterapeut v ambulantním zařízení NZZ Rehaland s.r.o..
 • 2008-2011 vedoucí fyzioterapeut NZZ Rehaland s.r.o.
 • 2014- samostatně působící fyzioterapeut NZZ Ordinace fyzioterapie Pod Skálou 292, Tuchoměřice

 

Odborné kurzy

 • Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové 2003
 • Neinvazivní laserová terapie 2004
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů 2005
 • Sensomotorická stimulace 2006
 • Osteopatický a fyzioterapeutický přístup v terapii pohybového aparátu 2007
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz 2009
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace 2012
 • Cvičení pro těhotné a po porodu 2012
 • Hipoterapie 2015
 • Absolventka kurzu HTFE pod Českou hiporehabilitační společností.

 

Michaela Roučová

Michaela Roučová

Funkce v Jupiteru:

Lektorka koňských kroužků, vodič koně při HTFE, HPSP a HTP.

Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

 • Střední zemědělská škola, obor Agropodnikání a chov koní

 

Absolvované kurzy:

 • Certifikovaný ,,POUTNÍK” ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka
 • Využití zooterapie v sociálních službách
Bc. Markéta Nováková

Bc. Markéta Nováková

Funkce v Jupiteru:

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, fotografka.
Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou. Markéta je také jednou ze spoluzakladatelek.

Absolvované kurzy a vzdělání

Vzdělání:

 • „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

 • SPV Vladykův dvůr
Mgr. Monika Klán Jiroušová

Mgr. Monika Klán Jiroušová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka s mnoha lety zkušeností v oblastech dospělé, adolescentní i dětské psychologie. Řadu let jsem se věnovala psychodiagnostice a psychoterapii. Moje profesní zkušenost zahrnuje jak individální práci s lidmi, tak i dlouholetou praxi ve skupinové psychoterapii i praxi v řešení partnerských a rodinných problémů.

Při práci s klienty vycházím z humanistické psychologie. Zastávám empatický a profesionální přístup, respekt a otevřenou komunikaci. Vycházím z předpokladu, že to potřebné k nalezení nejlepších řešení a dalšího rozvoje máme v sobě, jen je potřeba to najít ( a k tomu využívám nedirektivní přístupy ). Důležitá je pro mne “důvěra” v člověka a snažím se i během setkání vytvářet empatické a bezpečné prostředí, aby klient mohl směřovat ke svému růstu a rozvíjení svých vnitřních možností. Pravidelně se v rámci celoživotního vzdělávání a pro zvyšování své kvalifikace účastním mnoha dalších kurzů a workshopů z oblasti psychoterapie a psychodiagnostiky a dalších vzdělávacích akcí.

Absolvované kurzy a vzdělání

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
  • obor psychologie
  • atestace v oboru klinická psychologie
  • funkční specializace z psychoterapie

 

Výcviky a kurzy

 • psychoterapeutický výcvik v PCA (Person centered Approach – Rogers)
  • akreditovaný Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP
  • v rozsahu 700 hod
 • certifikovaný kurz ROR
 •  certifikovaný kurz TAT
 •  kurz Telefonické krizové intervence v SOS centru Diakonie
 •  kurz Focusing

Praxe

 •  externí spolupráce s SOS centrem Diakonie na pozici konzultant
 •  externí spolupráce s Dětským krizovým centrem na lince důvěry
 •  v Centru následné péče Drop in v pozici psychoterapeut
 •  klinická psycholožka v Psychiatrické léčebně Bohnic – psychodiagnostika a psychoterapie, příjmové oddělení, režimová léčba závislostí
 • soukromá psychologická praxe
Hana Kubrichtová

Hana Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:

Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí. Koordinátorka Neformálního vzdělávání pomocí koní v rámci projektu MŠMT Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ . Administrativní pracovnice. Hanka je také jedna ze spoluzakladatelek.

Bronislava Brániková

Bronislava Brániková

Funkce v Jupiteru:

Koordinátor.
Profesí marketér a mentor. Do týmu se připojila postupně jako “nekoňák” a rodič dětí, které v Jupiteru chodí na Koňské kroužky a Intenzivní hiporehabilitační pobyty.
Pomáhá s komunikací s klienty, s administrativou, koordinací toho, co je potřeba, zastřešuje v Jupiteru aktivity potravinové pomoci pro sociálně slabé.
Chtěli byste v Jupiteru zorganizovat narozeninovou oslavu pro vaše děti či teambuilding pro vaše zaměstnance? Kontaktujte Broňu.

Externisté

Adéla Bernáthová

Adéla Bernáthová

Funkce v Jupiteru:

Asistentka koňských kroužků, vodička koní při HTFE , HPSP a HTP. V současnosti studuje obor Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU.

Simona Koudelová

Simona Koudelová

Funkce v Jupiteru:

 • lektorka koňských kroužků, asistentka instruktora HPSP a HTP
 • vystudovala Obchodní akademii
 • v současnosti studuje sociální práci na VŠ v Příbrami

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?