Lidé v Jupiteru

Jsme profesionálové s certifikací České hiporehabilitační společnosti. Jsme jedním z 10 středisek praktické výuky v České republice.

Multidisciplinární tým je složený z fyzioterapeutky, ergoterapeutky, sociální pracovnice, psychoterapeutky, speciální pedagožky a psycholožky.

Pracovníci s koňmi mají certifikát POUTNÍK ze školy Nekonfliktního přístupu ke koním.

Koně mají licenci České hiporehabilitační společnosti.

Náš tým

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:

Předsedkyně sdružení,ergoterapeutka, animoterapeutka, instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii), hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.

Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze
Ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvované kurzy:

–  „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat
„Výcvik v Rogersovské psychoterapii“ – Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
Bazální stimulace I.
Bazální stimulace II.

Senzorická integrace
Muzikoterapie
Řeč těla v pedagogické praxi
„Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
„Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice“
„Emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
„Řešení a zvládání konfliktů“
„Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním“
„Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk“
„Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
„Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
Workshop „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – PN Kosmonosy
Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod
Kraniosakrální biodynamika pro koně

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

„Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
„Přirozená komunikace s koněm – horsemanship 1 a 2“ s Václavem Bořánkem

 

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

CH Mirákl

SPV Pirueta, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod ,
SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy,
SPV Vladykův dvůr,
SPV Toulcův dvůr,
Psychiatrická nemocnice Bohnice,
SDH Horticon,
SPV Caballinus

Bc. Pavla Brendlová, DiS.

Bc. Pavla Brendlová, DiS.

Funkce v Jupiteru:

Sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež
lektorka volnočasových aktivit, asistentka lektora HPSP a HTP.

Absolvované kurzy a vzdělání:

Dosažené vzdělání

Sociální pedagogika -Univerzita Karlova
Sociální pedagogika -VOŠ pedagogická a sociální

Absolvované kurzy:

,,Výcvik v Rogersovské psychoterapii"- Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně

Využití zooterapie v sociálních službách

Muzikoterapie

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

 

 

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

SDH Vladykův dvůr

Socioterapeutická farma při PN Bohnice

RNDr. Xenia Svobodová MBA

RNDr. Xenia Svobodová MBA

Funkce v Jupiteru:

Grantová manažerka, instruktorka HPSP a HTP

Absolvované kurzy a vzdělání:

Dosažené vzdělání:
MBA – management Donau Universtitaet, Rakousko
Doktorát – Přirodní vědy, obor chemie, Universita Karlova, Praha
Aspirantura – Obor biofyzikální chemie, Technická Univerzita, Bratislava
Absolvované kurzy:
– Výcvik v Rogersovské psychoterapii v Institutu rozvoje osobnosti, Slovenská republika
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– kurzy v nenásilné komunikaci
– dlouhodobě navštěvuje sebezkušenostní skupinu nenásilné komunikace
Odborné stáže a praxe v hiporehabilitaci:

SDH Vladykův dvůr,
SDH Kamenitý vrch,
SDH  PN Kosmonosy
PN Jihlava,
PN Bohnice,
SDH Sraz,
Centrum hipoterapie Mirakl

Michaela Roučová

Michaela Roučová

Funkce v Jupiteru:

Lektorka koňských kroužků, vodič koně při HTFE, HPSP a HTP

Absolvované kurzy a vzdělání:

Dosažené vzdělání:

Střední zemědělská škola, obor Agropodnikání a chov koní

Absolvované kurzy:

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Markéta Nováková

Markéta Nováková

Funkce v Jupiteru:

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, správce sociálních sítí, fotografka.
V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Absolvované kurzy a vzdělání:

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

SPV Vladykův dvůr

Hana Kubrichtová

Hana Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:

Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí. Koordinátorka Neformálního vzdělávání pomocí koní v rámci projektu MŠMT Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ . Administrativní pracovnice.

Tereza Tlapáková

Tereza Tlapáková

Funkce v Jupiteru:

Instruktorka HPSP , lektorka koňských kroužků
vlastní jezdeckou licenci ČJF
Asistentka pedagoga

Absolvované kurzy a vzdělání:

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

SDH Kamenitý vrch
SPV Vladykův dvůr

Absolvované kurzy:

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Simona Koudelová

Simona Koudelová

Funkce v Jupiteru:

lektorka koňských kroužků, asistentka instruktora HPSP a HTP
vystudovala Obchodní akademii
v současnosti studuje sociální práci na VŠ v Příbrami

Monika Parobková

Monika Parobková

Funkce v Jupiteru:

Lektorka koňského kroužku pro dospělé

lektorka individálních lekcí

asistent pro hiporehabilitaci

 

Absolvované kurzy a vzdělání:

Vzdělání:

Pedagog pro děti předškolního věku.

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

CH Mirákl

Absolvované kurzy:

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Mgr. Lydia Csermelyiová

Mgr. Lydia Csermelyiová

Funkce v Jupiteru

fyzioterapeutka hipoterapií

Vzdělání a praxe

 • Magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK ukončeno 2003 (během studia praxe VFN Vinohrady oddělení neurologie, VRÚ Slapy, NZZ Rehaland s.r.o.)
 • 2003-2008 fyzioterapeut v ambulantním zařízení NZZ Rehaland s.r.o..
 • 2008-2011 vedoucí fyzioterapeut NZZ Rehaland s.r.o.
 • 2014- samostatně působící fyzioterapeut NZZ Ordinace fyzioterapie Pod Skálou 292, Tuchoměřice

Odborné kurzy

 • Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové 2003
 • Neinvazivní laserová terapie 2004
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů 2005
 • Sensomotorická stimulace 2006
 • Osteopatický a fyzioterapeutický přístup v terapii pohybového aparátu 2007
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz 2009
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace 2012
 • Cvičení pro těhotné a po porodu 2012
 • Hipoterapie 2015

 

 

 

Externisté

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Fyzioterapeutka při hipoterapii. Absolventka kurzu HTFE pod Českou hiporehabilitační společností.

Michaela Bočková

Michaela Bočková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Adéla Bernáthová

Adéla Bernáthová

Funkce v Jupiteru:

asistentka koňských kroužků, vodička koní při HTFE , HPSP a HTP. V současnosti studuje obor Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?