Lidé v Jupiteru

Jsme profesionálové s certifikací České hiporehabilitační společnosti. Jsme jedním z 10 středisek praktické výuky v České republice.

Multidisciplinární tým je složený z fyzioterapeutky, ergoterapeutky, sociální pracovnice, psychoterapeutky, speciální pedagožky a psycholožky.

Pracovníci s koňmi mají certifikát POUTNÍK ze školy Nekonfliktního přístupu ke koním.

Koně mají licenci České hiporehabilitační společnosti.

Náš tým

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:

Předsedkyně sdružení,ergoterapeutka, animoterapeutka, instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii), hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.

Absolvované kurzy a vzdělání

Dosažené vzdělání:

Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze
Ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvované kurzy:

–  „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat
„Výcvik v Rogersovské psychoterapii“ – Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
Bazální stimulace I.
Bazální stimulace II.

Senzorická integrace
Muzikoterapie
Řeč těla v pedagogické praxi
„Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
„Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice“
„Emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
„Řešení a zvládání konfliktů“
„Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním“
„Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk“
„Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
„Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
Workshop „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – PN Kosmonosy
Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod
Kraniosakrální biodynamika pro koně

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

„Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
„Přirozená komunikace s koněm – horsemanship 1 a 2“ s Václavem Bořánkem

 

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

CH Mirákl

SPV Pirueta, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod ,
SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy,
SPV Vladykův dvůr,
SPV Toulcův dvůr,
Psychiatrická nemocnice Bohnice,
SDH Horticon,
SPV Caballinus

RNDr. Xenia Svobodová MBA

RNDr. Xenia Svobodová MBA

Funkce v Jupiteru:

Grantová manažerka, instruktorka HPSP a HTP

Absolvované kurzy a vzdělání:

Dosažené vzdělání:
MBA – management Donau Universtitaet, Rakousko
Doktorát – Přirodní vědy, obor chemie, Universita Karlova, Praha
Aspirantura – Obor biofyzikální chemie, Technická Univerzita, Bratislava
Absolvované kurzy:
– Výcvik v Rogersovské psychoterapii v Institutu rozvoje osobnosti, Slovenská republika
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– kurzy nenásilné komunikace
– dlouhodobě navštěvuje sebezkušenostní skupinu nenásilné komunikace
Odborné stáže a praxe v hiporehabilitaci:

SDH Vladykův dvůr,
SDH Kamenitý vrch,
SDH  PN Kosmonosy
PN Jihlava,
PN Bohnice,
SDH Sraz,
Centrum hipoterapie Mirakl

Bc. Pavla Brendlová, DiS.

Bc. Pavla Brendlová, DiS.

Funkce v Jupiteru:

Sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež
lektorka volnočasových aktivit, asistentka lektora HPSP a HTP.

Absolvované kurzy a vzdělání:

Dosažené vzdělání

Sociální pedagogika -Univerzita Karlova
Sociální pedagogika -VOŠ pedagogická a sociální

Absolvované kurzy:

,,Výcvik v Rogersovské psychoterapii"- Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně

Využití zooterapie v sociálních službách

Muzikoterapie

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

 

 

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

SDH Vladykův dvůr

Socioterapeutická farma při PN Bohnice

Monika Parobková

Monika Parobková

Funkce v Jupiteru:

Lektorka koňského kroužku pro dospělé

lektorka individálních lekcí

koordinátorka lesní MŠ

asistent pro hiporehabilitaci

 

Absolvované kurzy a vzdělání:

Vzdělání:

Pedagogické lyceum

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

CH Mirákl

Absolvované kurzy:

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Tereza Tlapáková

Tereza Tlapáková

Funkce v Jupiteru:

Instruktorka HPSP , lektorka koňských kroužků
vlastní jezdeckou licenci ČJF
Asistentka pedagoga

Absolvované kurzy a vzdělání:

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

SDH Kamenitý vrch
SPV Vladykův dvůr

Absolvované kurzy:

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Michaela Roučová

Michaela Roučová

Funkce v Jupiteru:

Lektorka koňských kroužků, vodič koně při HTFE, HPSP a HTP

Absolvované kurzy a vzdělání:

Dosažené vzdělání:

Střední zemědělská škola, obor Agropodnikání a chov koní

Absolvované kurzy:

Certifikovaný ,,POUTNÍK" ze školy Nekonfliktního výcviku dle Oldy Nováka

Simona Koudelová

Simona Koudelová

Funkce v Jupiteru:

lektorka koňských kroužků, asistentka instruktora HPSP a HTP
vystudovala Obchodní akademii
v současnosti studuje sociální práci na VŠ v Příbrami

Mgr. Lydia Csermelyiová

Mgr. Lydia Csermelyiová

Funkce v Jupiteru

fyzioterapeutka hipoterapií

Vzdělání a praxe

 • Magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK ukončeno 2003 (během studia praxe VFN Vinohrady oddělení neurologie, VRÚ Slapy, NZZ Rehaland s.r.o.)
 • 2003-2008 fyzioterapeut v ambulantním zařízení NZZ Rehaland s.r.o..
 • 2008-2011 vedoucí fyzioterapeut NZZ Rehaland s.r.o.
 • 2014- samostatně působící fyzioterapeut NZZ Ordinace fyzioterapie Pod Skálou 292, Tuchoměřice

Odborné kurzy

 • Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové 2003
 • Neinvazivní laserová terapie 2004
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů 2005
 • Sensomotorická stimulace 2006
 • Osteopatický a fyzioterapeutický přístup v terapii pohybového aparátu 2007
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz 2009
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace 2012
 • Cvičení pro těhotné a po porodu 2012
 • Hipoterapie 2015

 

 

 

Markéta Nováková

Markéta Nováková

Funkce v Jupiteru:

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, správce sociálních sítí, fotografka.
V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Odborné stáže v hiporehabilitaci:

SPV Vladykův dvůr

Hana Kubrichtová

Hana Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:

Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí. Koordinátorka Neformálního vzdělávání pomocí koní v rámci projektu MŠMT Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ . Administrativní pracovnice.

Bronislava Brániková

Bronislava Brániková

Funkce v Jupiteru:

Koordinátor.
Profesí marketér a mentor. Do týmu se připojila postupně jako "nekoňák" a rodič dětí, které v Jupiteru chodí na Koňské kroužky a Intenzivní hiporehabilitační pobyty.
Pomáhá s komunikací s klienty, s administrativou, koordinací toho, co je potřeba, zastřešuje v Jupiteru aktivity potravinové pomoci pro sociálně slabé.
Chtěli byste v Jupiteru zorganizovat narozeninovou oslavu pro vaše děti či teambuilding pro vaše zaměstnance? Kontaktujte Broňu.

Externisté

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Fyzioterapeutka při hipoterapii. Absolventka kurzu HTFE pod Českou hiporehabilitační společností.

Michaela Bočková

Michaela Bočková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Adéla Bernáthová

Adéla Bernáthová

Funkce v Jupiteru:

asistentka koňských kroužků, vodička koní při HTFE , HPSP a HTP. V současnosti studuje obor Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?