Koňské kroužky

Jsme vyznavači Nekonfliktního výcviku koní dle Oldy Nováka a snažíme se naše koně vést tímto jedinečným nedirektivním přístupem. Ke koním se chováme jako k živým bytostem které mají vlastní potřeby a vlastní názor a snažíme se s nimi domluvit s pozice člena stáda – vůdčí klisny – důvěryhodného a laskavého vůdce. Nikoliv z pozice tlaku a síly, jak je zvykem v klasickém přístupu ke koním, či v takzvané přirozené komunikaci -horsemanshipu.

Proč si myslíme, že je tato metoda nejlepší i pro výuku dětí se můžete dočíst v TOMTO ČLÁNKU.

Jezdecký výcvik, dril na jízádně na lonži, udidla a biče u nás tedy nečekejte.

Co se na našich kroužkách děti naučí?

Vnímat koně – jeho pocity a potřeby, základy Nekonfliktního přístupu ke koním dle Oldy Nováka, základy o typologii, etologii, zdraví a přirozeném chovu koní, základy voltiže, základy přirozeného jezdectví.

Mini kroužek

Cena: 350 Kč / 60 min

Čas: 1 hod.
Věk: 3-7 let
Středa 14:00 – 15:00 h.

Co zde mohou děti rozvíjet?

 • správné držení těla
 • smysl pro rovnováhu
 • jemnou a hrubou motoriku
 • teamovou spolupráci
 • smysl pro zodpovědnos
 • fyzickou i psychickou kondici
 • samostatnost
 • cit pro rytmus

Na tomto kroužku se nevěnujeme jezdeckému výcviku, každé dítě se na koni během lekce sveze v rámci společné procházky lesem. Jedná se o rekreační kroužek ve stylu lesní pedagogiky s využitím pozitivního působení koní. Pohyb koňského hřbetu v kroku je rytmický a cyklicky se opakuje. Dítěti, sedícímu na koni, tak poskytuje stimulaci, která přímo ovlivní jeho motorické chování. 

Středně pokročilí

OBSAZENO

Cena: 450 Kč / 90 min

Čas: 1,5 hod.
Věk: 7-12 let
Středa 15:15 – 16:45 h.

Co zde mohou děti rozvíjet?

 • správné držení těla
 • smysl pro rovnováhu
 • jemnou a hrubou motoriku
 • teamovou spolupráci
 • smysl pro zodpovědnost
 • fyzickou i psychickou kondicisamostatnost
 • cit pro rytmus

Po zvládnutí základů práce s koňmi ze země se děti budou učit základům přirozeného jezdectví. Součástí kurzu jsou také teoretické lekce.

Pokročilí

pátek – 1 místo

Cena: 550 Kč / 120 min

Čas: 2 hod.
Věk:
Čtvrtek – žáci 2.stupně ZŠ, SŠ
Pátek – žáci 1. stupně ZŠ

Čtvrtek 15:30 – 17:30 h.
Pátek 15:00 – 17:00 h.

Pokročilé kroužky jsou vhodné pro děti, které mají předchozí zkušenosti s koňmi.

Co zde mohou děti rozvíjet?

 • teamovou spolupráci
 • smysl pro zodpovědnost
 • fyzickou i psychickou kondici
 • samostatnost
 • cit pro rytmus

Na pokročilém kroužku klademe důraz na zvládnutí základů práce s koňmi ze země. Součástí kurzu jsou také teoretické lekce.

Platební podmínky

 • Úhrada se provádí dopředu pololetně bezhotovostním převodem na č. účtu: 2600980996/2010 a to nejpozději do první lekce pololetí. Do poznámky uveďte jméno dítěte.
 • Pokud neobdržíme platbu do první lekce, vyhrazujeme si právo dítě do příští lekce nepřijmout a místo nabídnout zájemci pod čarou.
 • U pokročilého a středně pokročilého kroužku nabízíme možnost dvou splátek.
 • Platba je nevratná.
 • Pokyny k platbě najdete v přihlášce.

Absence

MINIKROUŽEK

 V jednom čtvrtletí lze nahradit 1 omluvenou lekci, a to pouze v zookroužku (čtvrtek 14:30 – 15:30).

STŘEDNĚ POKROČILÍ

 V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce, a to v kroužku pro pokročilé (čtvrtek 15:30 – 17:30), v minikroužku (středa 14:00 – 15:00) nebo v zookroužku (čtvrtek 14:30 – 15:30).

POKROČILÍ

 V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce v jakémkoliv jiném kroužku.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?