Koňské kroužky

Jsme vyznavači Nekonfliktního výcviku koní dle Oldy Nováka a snažíme se naše koně vést tímto jedinečným nedirektivním přístupem. Ke koním se chováme jako k živým bytostem které mají vlastní potřeby a vlastní názor a snažíme se s nimi domluvit s pozice člena stáda – vůdčí klisny – důvěryhodného a laskavého vůdce. Nikoliv z pozice tlaku a síly, jak je zvykem v klasickém přístupu ke koním, či v takzvané přirozené komunikaci -horsemanshipu.

Proč si myslíme, že je tato metoda nejlepší i pro výuku dětí se můžete dočíst v TOMTO ČLÁNKU.

Jezdecký výcvik, dril na jízádně na lonži, udidla a biče u nás tedy nečekejte.

Co se na našich kroužkách děti naučí?

Vnímat koně – jeho pocity a potřeby, základy Nekonfliktního přístupu ke koním dle Oldy Nováka, základy o typologii, etologii, zdraví a přirozeném chovu koní, základy voltiže, základy přirozeného jezdectví.

Začátečníci

6 volných míst

Cena: 350 Kč / 60 min

Čas: 1 hod.
Věk: od 6 let
Středa 14:00 – 15:00 h.

Co zde mohou děti rozvíjet?

 • správné držení těla
 • smysl pro rovnováhu
 • jemnou a hrubou motoriku
 • teamovou spolupráci
 • smysl pro zodpovědnos
 • fyzickou i psychickou kondici
 • samostatnost
 • cit pro rytmus

Na tomto kroužku se nevěnujeme jezdeckému výcviku, každé dítě se na koni během lekce sveze v rámci společné procházky lesem. Jedná se o rekreační kroužek ve stylu lesní pedagogiky s využitím pozitivního působení koní. Po zvládnutí základů práce s koňmi ze země se děti budou učit základům přirozeného jezdectví. Součástí kurzu jsou také teoretické lekce.

Středně pokročilí

OBSAZENO

Cena: 450 Kč / 90 min

Čas: 1,5 hod.
Věk: 7-12 let
Středa 15:15 – 16:45 h.

Co zde mohou děti rozvíjet?

 • správné držení těla
 • smysl pro rovnováhu
 • jemnou a hrubou motoriku
 • teamovou spolupráci
 • smysl pro zodpovědnost
 • fyzickou i psychickou kondicisamostatnost
 • cit pro rytmus

Po zvládnutí základů práce s koňmi ze země se děti budou učit základům přirozeného jezdectví. Součástí kurzu jsou také teoretické lekce.

Pokročilí

Pátek – 2 místa

Čtvrtek – OBSAZENO

Cena: 550 Kč / 120 min

Čas: 2 hod.
Věk:
Čtvrtek – žáci 2.stupně ZŠ, SŠ
Pátek – žáci 1. stupně ZŠ

Čtvrtek 15:30 – 17:30 h.
Pátek 15:00 – 17:00 h.

Pokročilé kroužky jsou vhodné pro děti, které mají předchozí zkušenosti s koňmi.

Co zde mohou děti rozvíjet?

 • teamovou spolupráci
 • smysl pro zodpovědnost
 • fyzickou i psychickou kondici
 • samostatnost
 • cit pro rytmus

Na pokročilém kroužku klademe důraz na zvládnutí základů práce s koňmi ze země. Součástí kurzu jsou také teoretické lekce.

Platební podmínky

 • Úhrada se provádí dopředu pololetně bezhotovostním převodem a to nejpozději do první lekce pololetí. Fakturu obdržíte na e-mailovou adresu po přihlášení na kroužek v rezervačním systému. Fakturu obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste se přihlásili do rezervačního systému Auksys.
 • Pokud neobdržíme platbu do první lekce, vyhrazujeme si právo dítě do příští lekce nepřijmout a místo nabídnout zájemci pod čarou.
 • U kroužků nabízíme možnost dvou splátek. Tato možnost lze vybrat při přihlašování v rezervačním systému Auksys
 • Platba je nevratná.

Absence

Nárok na náhradní lekci (omluvená absence) vzniká omluvením se skrze rezervační systém Auksys do 10 hodin přechozího dne. Omluvené absence lze nahradit do 3 měsíců od vzniku. Nahradit lze dvě omluvené absence za pololetí v jiném kroužku po rezervaci náhrady přes systém Auksys.

 

Začátečníci

 V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce, a to v kroužku Malý chovatel (čtvrtek 14:30 – 15:30) a středně pokročilí (středa 15:15-16:45).

Středně pokročilí

 V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce, a to v kroužku pro pokročilé (čtvrtek 15:30 – 17:30) a začátečníky (středa 14:00 – 15:00), nebo v kroužku Malý chovatel (čtvrtek 14:30 – 15:30).

Pokročilí

 V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce v jakémkoliv jiném kroužku.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?