Chráněná dílna

Chráněná dílna je sociální zařízení, které umožňuje osobám se zdavotním znevýhodněním pracovat v chráněném a podporovaném prostředí. Cílem naší chráněné dílny Jupiter je poskytnout lidem znevýhodněným na trhu práce příležitost k rozvoji pracovních dovedností, zvýšení jejich sebevědomí a samostatnosti.

V naší chráněné dílně zaměstnanci pečují o chod farmy - pečují o ovce, kozy, morčata, králíky a slepice, ale i o naše koně. Zaměstnanci pracují pod dohledem pracovního asistenta.

Chráněná dílna jsou důležitou součástí sociálního začlenění lidí se zdravotním znevýhodněním.

Informace pr OZP ohledně zaměstnání v chráněné dílně na 776614704

Výrobky z chráněné dílny

UNICORN SHIT

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?