Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Individuální hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Nabízíme formou intenzivních programů a ambulantní formou každé úterý.

informace o vhodnosti terapie a vloných místech na emailu hipoterapie@hipojupiter.cz

Ambulantní hipoterapie úterý 10-16:00

Hipoterapie je metodou fyzioterapie, která pomáhá rytmickým, cyklicky se opakujícím pohybem koně. Díky tomu získáváme stimulaci, která je přijímána více smysly najednou. Dokážeme tak ovlivnit motorické chování klienta aktivací centrální nervové soustavy. Na našich úterních ambulantních terapiích maximálně dodržujeme individuální přístup k jednotlivým klientům. Jejich cílem je podpořit fyzioterapeutický plán, který klientům stanovuje jejich fyzioterapeut. Můžeme ho ale také stanovit společně. 

Terapie jsou vhodné pro klienty, kteří se potýkají s neurologickou či ortopedickou diagnózu nebo například pro děti s vadným držením těla. Rádi u nás přivítáme kohokoli, kdo potřebuje posílit své tělo a tím předejít budoucím problémům s pohybovými aparátem. 

Terapie na koních trvají dvacet minut, v poloze, kterou určí terapeutka podle potřeb klienta. Pozice vždy odpovídá jeho momentálnímu stavu a kondici. Náročností podporuje rehabilitační cíl. Na konci terapie se vždy budete moci těšit na zaslouženou relaxaci na koni, která uvolní tělo i mysl.

Za kolik?

  • HTFE 450 Kč / 20 min.
  • HPSP 450 Kč / 20 min.

Hiporehabilitační tým u nás:

Nejen pro naše klienty je u nás k disposici senzomotorické hřiště, kde je možné prohlubovat dovednosti, stimulované při hiporehabilitaci. 

Přihlášení

Přihlášení na ambulantní terapii je skrze rezervační sytém Auksys. Rady jak s sytémem pracovat naleznete v sekci Návod.

Nabízíme permanentku na osm vstupů na ambulantní hipoterapii v úterý 10-16:00. Po schválení přihlášky na terapii, na základě lékařských zpráv a vyplněného dotazníku (obdržíte na e-mail po přihlášení), vám terapeut vybere vhodného koně a doporučí konkrétní časové rozmezí na které se máte přihlásit. 

V ceně balíčku je vstupní vyšetření. V případě opakované koupě je v ceně kontrolní vyšetření. 

Platební podmínky

  • Úhrada se bezhotovostním převodem a to nejpozději do první terapie. Fakturu obdržíte na e-mailovou adresu po přihlášení na terapii v rezervačním systému. Fakturu obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste se přihlásili do rezervačního systému Auksys.
  • Pokud neobdržíme platbu do první lekce, vyhrazujeme si právo dítě do příští příští nepřijmout a místo nabídnout zájemci pod čarou.
  • Platba je nevratná.

Absence

Nárok na náhradní terapii vzniká omluvením se skrze rezervační systém Auksys do 10 hodin předchozího dne.

Financování hiporehabilitace

V České Republice bohužel zatím hipoterapie není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Celkové náklady na jednu terapeutickou lekci pro jednoho klienta činí cca 1250 –  Kč. Při hipoterapii se klientovi věnuje speciálně vycvičený kůň, zkušený vodič koně a odborný terapeut. Při naší ceně  – 450 Kč za lekci musí být ostatní náklady hrazeny finančními prostředky, které naše organizace získává prostřednictvím sponzorských darů, nadačních příspěvků, grantů a jiných aktivit.

 Mezi hlavní laskavé sponzory hiporehabilitace a hipoterapie patří Nadace Premedis.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?