Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Individuální HPSP a HTFE

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii

nabízíme formou intenzivních programů a ambulantní formou v úterý

Ambulatní hipoterapie úterý 10-16:00

Za kolik?

  • HTFE  450 kč/ 20 min
  • HPSP 450kč/ 20 min

Hiporehabilitační tým u nás:

Nejen pro naše klienty je u nás k disposici senzomotorické hřiště, kde je možné prohlubovat dovednosti, stimulované při hiporehabilitaci. 

Článek o hiporehabilitaci jako nástroj k rozvoji dovedností, potřebných k vývoji řeči.

Článek o účincích hiporehabilitace.

Financování hiporehabilitace

V České Republice bohužel zatím hipoterapie není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Celkové náklady na jednu terapeutickou lekci pro jednoho klienta činí cca 1250 –  Kč. Při hipoterapii se klientovi věnuje speciálně vycvičený kůň, zkušený vodič koně a odborný terapeut. Při naší ceně  – 450 Kč za lekci musí být ostatní náklady hrazeny finančními prostředky, které naše organizace získává prostřednictvím sponzorských darů, nadačních příspěvků, grantů a jiných aktivit.

 Mezi hlavní laskavé sponzory hiporehabilitace a hipoterapie patří Nadace Premedis.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?