Snoezelen

Vnímejte všemi smysly.

Co je snoezelen?

Snoezelen je multifunkční terapeutická metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Tato cíleně vytvořena nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí.

Probuzení smyslových vjemů slouží k zvýšení kvality života jedince, redukci stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahů.

Snoezelen terapie je vhodná zejména pro osoby s vývojovými poruchami, potíží s pozorností, s poruchou autistického spektra
a mnohé další.

Terapii ve snoezelenu provádí speciální pedagožka Mgr. Arnoštka Berousková a Ergoterapeutka Bc. et Bc. Ida Kubrichtová absolventky kurzů metody Snoezelen.

Cena individuální terapie je 500kč / 30 min.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?