Snoezelen

Vnímejte všemi smysly.

CO JE SNOEZELEN?

Snoezelen je multifunkční terapeutická metoda, která se
realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí
pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby,
přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů.
Tato cíleně vytvořena nabídka smyslových podnětů řídí a
usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit
pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy,
zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí.

Probuzení smyslových vjemů slouží k zvýšení kvality života
jedince, redukci stresu a stereotypního chování, zvýšení
spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahů.

Snoezelen terapie je vhodná zejména pro osoby s
vývojovými poruchami, potíží s pozorností, s
poruchou autistického spektra a mnohé další.

Terapii ve snoezelenu provádí speciální pedagožka Mgr. Arnoštka Berousková a Ergoterapeutka Bc. et Bc. Ida Kubrichtová absolventky kurzů metody Snoezelen

Cena individuální terapie je 500kč / 30 min

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?