Akreditované kurzy

Kurz zooterapie

Využití Zooterapie v sociálních službách – malá zvířata v zooterapii 

Programem kurzu je uvedení účastníků do problematiky zooterapie a její možné využití v sociální práci. Účastníci kurzu budou seznámeni se základní problematikou zooterapie, jejím dělení a využitím obvyklých druhů zvířat v terapii. Účastníci se dozví jak je možné využít zooterapii v sociálních službách. Probereme oblasti, které je možné stimulovat či modulovat pomocí zooterapie, cílové skupiny zooterapie a specifika jednotlivých diagnóz. Absolventi budou schopni zvolit vhodné zvíře a vhodný způsob terapii pro konkrétního klienta.

Lektoři kurzu: Bc. et Bc. Ida Kubrichtová, RNDr. Xenia Svobodová MBA

Nejbližší termín: 21.10. 2023 záčínáme v 10:00

Délka kurzu: 8 hodin

Forma: prezenční

Akreditace: MPSV A2021/0595-SP/PC/PP 

Cena 2500 Kč / osoba

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?