Lidé v Jupiteru

Bc. et Bc. Ida Kubrichtová


Funkce v Jupiteru:
Předsedkyně sdružení,ergoterapeutka, animoterapeutka, instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii), hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.
Dosažené vzdělání:
Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze
Ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Absolvované kurzy:
–  „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat
„Výcvik v Rogersovské psychoterapii“ – Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
Bazální stimulace I.
Bazální stimulace II.
Muzikoterapie
Řeč těla v pedagogické praxi
„Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
„Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice“
„Emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
„Řešení a zvládání konfliktů“
„Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním“
„Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk“
„Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
„Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
Workshop „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – PN Kosmonosy
Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod
Kraniosakrální biodynamika pro koně
Odborné stáže v hiporehabilitaci:
SPV Pirueta, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod ,
SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy,
SPV Vladykův dvůr,
SPV Toulcův dvůr,
Psychiatrická nemocnice Bohnice,
SDH Horticon,
SPV Caballinus
„Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
„Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
„Přirozená komunikace s koněm – horsemanship 1 a 2“ s Václavem Bořánkem

Bc. Pavla Brendlová, DiS.


Funkce v Jupiteru
Sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež
lektorka volnočasových aktivit, asistentka lektora HPSP a HTP.
Dosažené vzdělání
Sociální pedagogika -Univerzita Karlova
Sociální pedagogika -VOŠ pedagogická a sociální
Odborné stáže v hiporehabilitaci:
SDH Vladykův dvůr

RNDr. Xenia Svobodová MBA

Funkce v Jupiteru:
Grantová manažerka, instruktorka HPSP a HTP
Dosažené vzdělání:
MBA – management Donau Universtitaet, Rakousko
Doktorát – Přirodní vědy, obor chemie, Universita Karlova, Praha
Aspirantura – Obor biofyzikální chemie, Technická Univerzita, Bratislava
Absolvované kurzy:
– Výcvik v Rogersovské psychoterapii v Institutu rozvoje osobnosti, Slovenská republika
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– kurzy v nenásilné komunikaci
– dlouhodobě navštěvuje sebezkušenostní skupinu nenásilné komunikace
Odborné stáže a praxe v hiporehabilitaci: SDH Vladykův dvůr,
SDH Kamenitý vrch,
SDH  PN Kosmonosy
PN Jihlava,
PN Bohnice,
SDH Sraz,
Centrum hipoterapie Mirakl

Michaela Roučová

Funkce v Jupiteru:
Asistentka lektora koňských kroužků, vodič koně při HTFE, HPSP a HTP
Dosažené vzdělání:
Střední zemědělská škola, obor Agropodnikání a chov koní
Absolvované kurzy:
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka

Markéta Nováková

Funkce v Jupiteru:
Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, správce sociálních sítí, fotografka.
V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.
Odborné stáže v hiporehabilitaci:
SPV Vladykův dvůr

Hana Kubrichtová

Funkce v Jupiteru
Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí. Koordinátorka Neformálního vzdělávání pomocí koní v rámci projektu MŠMT Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ . Administrativní pracovnice.

Tereza Tlapáková

Funkce v Jupiteru:
Instruktorka HPSP , lektorka koňských kroužků
vlastní jezdeckou licenci ČJF
Asistentka pedagoga
Odborné stáže v hiporehabilitaci:
SDH Kamenitý vrch
SPV Vladykův dvůr

Simona Koudelová

Funkce v Jupiteru:
lektorka koňských kroužků, asistentka instruktora HPSP a HTP
vystudovala Obchodní akademii
v současnosti studuje sociální práci na VŠ v Příbrami

EXTERNISTÉ

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Fyzioterapeutka při hipoterapii. Absolventka kurzu HTFE pod Českou hiporehabilitační společností.

Michaela Bočková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Adéla Bernáthová

Funkce v Jupiteru:

asistentka koňských kroužků, vodička koní při HTFE , HPSP a HTP

v současnosti studuje obor Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU.