Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

V čem HPSP spočívá?
Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního a sociálně aktivizačního působení koně. Zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností. Pomáhá posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnost spolupracovat a snižovat riziko sociálního vyloučení. Může upevňovat kontakty v rodině, zlepšovat sebevědomí, zapojování do běžného života, ale i psychickou a fyzickou kondici.

Kůň je symbolem síly a odvahy. Je dokázáno, že interakce s tímto zvířetem působí motivačně a pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Velmi dobré výsledky byly pozorovány při práci s dětmi nesmělými, neprůbojnými a s nízkým sebevědomím. Stejně tak pozitivně působí i na děti příliš sebevědomé a s problémem s autoritami.

Díky tomuto všestrannému vlivu koní lze velice úspěšně léčit také problémový kolektiv, napadený například šikanou.

Koně působící v Hiporehabilitaci Jupiter prošli speciálním výcvikem. Jsou tedy vhodní pro práci i s těmi nejmenšími dětmi.

HPSP působí pozitivně také na teamového ducha, program je tedy vhodné využít i dospělými, například jakožto netradiční teambuilding.

Při HPSP dochází k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, proto rádi přivítáme i osoby s depresivními a úzkostnými příznaky, závislostí na psychoaktivních látkách, seniory s poruchami poznávacích funkcí, nýbrž i hyperaktivní děti…

Pro koho jsou HPSP vhodné?
– děti s poruchami učení a chování
– děti s vadami řeči
– klienty s mentálním a duševním hendikepem
– klienty se smyslovými vadami
– klienty s diagnózou autismu
– klienty trpící poruchami příjmu potravy
– klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují
– seniory – skupinové lekce pro domovy důchodců
– osoby s pracovním vytížením a stresem
– zaměstnance firem – teambuilding

Jaký program vás u nás čeká?
– seznámení se stádem a jeho psychologií
– základy práce s koňmi ze země
– povození na koni s pěším doprovodem
– doprovodný program ve formě her/naučných pracovních listů apod.


CENÍK:

HPSP individuální

450 kč/ 20 min

HPSP pro skupiny dětí
– 8-12 dětí – 120 min. – 3000 kč (jiný počet osob dohodou)

HPSP pro skupiny dospělých
120 min. – 4000 kč  8-12 osob – (jiný počet osob dohodou)

HPSP u nás poskytují držitelky certifikátu od České hiporehabilitační společnosti. Více o  metodě zdehttps://hiporehabilitace-cr.com/hiporehabilitace/pro-odborniky/hpsp/

Prosíme, dotazy pište na email, volejte jen v akutních případech! Většinu dne trávíme s koňmi, kde nemáme po ruce diář, evidenci přihlášek ani aktuální ceník služeb. Děkujeme za pochopení! 🙂