Co vše hiporehabilitace rozvíjí

Hiporehabilitace jako nástroj k rozvoji dovedností, potřebných k vývoji řeči

U dětí, které k nám pravidelně dochází na hiporehabilitaci, bývá už po několika týdnech vidět velký posun. Dochází k výraznému zlepšení dovedností, vedoucích ke správnému vývoji řeči, ale i řeči samotné.

Multisenzorická stimulace

 • přírodní prostředí lesa v kombinaci s jízdou na koni přirozeně stimuluje všechny smysly 
 • podporuje proces učení
 • lze využít k rozvoji sluchové pozornosti, vnímání zvuků, představivosti, slovní zásoby

Motivace

 • kůň ve své podstatě působí jako silný motivační prvek
 • dítě se nachází na stejné, nebo i vyšší úrovni než dospělý, což přispívá ke zvýšení sebevědomí a motivace ke spolupráci dítěte

Potřeba mluvit, napodobování

 • děti motivuje pocit, že tak obrovská bytost uposlechla jejich povelu
 • kůň motivuje děti k rozvoji dovednosti napodobování, což lze využít při cvičení artikulace

Hrubá motorika

 • motorika a řeč se vzájemně ovlivňují
 • při opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči
 • na jezdce se při chůzi koně přenáší pohybový vzorec, který je podobný fyziologickému stereotypu lidské chůze
 • hrubá motorika je zde silně stimulována

Jemná motorika

 • souvisí s grafomotorikou, logomotorikou, oromotorikou, mimikou a vizuomotorikou 
 • při hiporehabilitaci se zabýváme i cvičením jemné motoriky

Dýchání

 • dovednost správného dýchání je nedílnou součástí vývoje řeči 
 • rytmus koňského kroku přirozeně vybízí jezdce ke stejně rytmickému dýchání
 • zapojením mezilopatkových a zádových svalů dochází ke vzpřímení polohy těla, a tím nastává prohloubené dýchání

Smysl pro rytmus

 • rytmizace řeči je jednou z pomocných metod při logopedickém ošetřování různých poruch řeči 
 • využíváme pohybu koně, který je vždy rytmický

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?