Hiporehabilitace Jupiter

Vyhledávání

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Je chápaná především jako metoda, jež pomáhá osobám s fyzickým postižením, například lidem upoutaným na invalidní vozík, kteří využívají zejména Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii. Ta je však jen jedním ze čtyř rovnocenných oborů hiporehabilitace. Stále větší popularitu si získává Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, která pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami jako […]
Otevřít stránku

Náš areál

součástí našeho areálu jsou rozlehlé pastviny pro naše koně, písková jízdárna, zookoutek, terapeutický včelí domek, dětské hřiště, jurta ve které sídlí Lesní klub Jupiter a dvě maringotky. Jako zázemí nám slouží dřevěná maringotka s kuchyňkou a terapeutickou multismyslovou místností snoezelen. Zázemím Lesního klubu Jupiter je pravá mongolská jurta. Na setkání s vámi se těší zvířátka […]
Otevřít stránku

Chráněná dílna

Chráněná dílna je sociální zařízení, které umožňuje osobám se zdravotním znevýhodněním pracovat v chráněném a podporovaném prostředí. Cílem naší chráněné dílny Jupiter je poskytnout lidem znevýhodněným na trhu práce příležitost k rozvoji pracovních dovedností, zvýšení jejich sebevědomí a samostatnosti. V naší chráněné dílně zaměstnanci pečují o chod farmy – pečují o ovce, kozy, morčata, králíky […]
Otevřít stránku

Individuální lekce s koněm

Práce s koněm se kterou se u nás můžete setkat se nazývá Nekonfliktní přístup dle Oldy Nováka od kterého se učíme již několik let. Přesto Vás můžeme ale naučit pouze základy této metody a pokud ji chcete obsáhnout, je třeba se učit přímo od autora metody. Naučíme vás být s koňmi v souladu a partnerství. […]
Otevřít stránku

Ergoterapie

s ergoterapeutkou Bc. et Bc. Ida Kubrichtovou se můžete potkat v Praze ve FyzioAktiv , nebo přímo u nás Principy ergoterapie realizujeme v jurtě nebo i v přírodě na čerstvém vzduchu. V případě nepřízně počasí se terapie konají v multisenzorickém prostředí ve snoezelenu umístěném v maringotce.  750 kč/ 60 minut –
Otevřít stránku

Apiterapie

Apidomek je technicky vzato včelnice, která umožňuje lidem stát se součístí včelstva aniž by byli v přímém kontaktu se včelami. Jedná se o dřevěný domek s lůžkem, pod kterým jsou umístěna včelstva. Domek jako takový je však včelotěsný, takže se nemusíte bát, že vás z relaxace či spánku vyruší nechtěné žihadlo ? Terapeutické přínosy apidomku […]
Otevřít stránku

Snoezelen

Vnímejte všemi smysly. CO JE SNOEZELEN? Snoezelen je multifunkční terapeutická metoda, která serealizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředípomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby,přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů.Tato cíleně vytvořena nabídka smyslových podnětů řídí ausměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocitpohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy,zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty […]
Otevřít stránku

Firemní teambuilding

Návrat ke kořenům  Potvrďte si soudržnost vašeho týmu – teambuilding ve středisku hiporehabilitace Jupiter v Řevnicích Koně, zvířata, bahno. Tvrdá práce na farmě. Sundejte obleky a přijďte si se svým týmem vyčistit hlavu ke koním. Zkuste, zda váš pracovní tým dokáže postavit ohradu u koní nebo vyčistit výběhy. Utužte vztahy v týmu a zkuste si […]
Otevřít stránku

Dětské oslavy

Sní vaše děti o pohádkové oslavě narozenin na koních? Splňte jim jejich přání a uspořádejte oslavu u nás v Jupiteru. 2 hod. mohou děti strávit s našimi koňmi, svézt se na nich a užít si dobrodružné chvíle nejen s koňmi ale i ostatními zvířátky v našem areálu. Kapacita je 12 dětí. Cena za oslavu je […]
Otevřít stránku

Program pro školy, školky, dětské domovy a výchovné ústavy

. Hiporehabilitace pod odborným vedením u dětí a dospívajících podporuje pracovní a sociální kompetence, sebereflexi, komunikační dovednosti a pomáhá zvyšovat sebehodnotu.  Hiporehabilitace je vhodná také pro děti a mládež se specifickými potřebami a poruchami chování a také pro terapii kolektivů potýkajících se se šikanou. Program pro školy, školky,dětské domovy a výchovné ústavy: Program je určený […]
Otevřít stránku

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?