Hiporehabilitace Jupiter

Vyhledávání

Co vše hiporehabilitace rozvíjí

U dětí, které k nám pravidelně dochází na hiporehabilitaci, bývá už po několika týdnech vidět velký posun. Dochází k výraznému zlepšení dovedností, vedoucích ke správnému vývoji řeči, ale i řeči samotné. Ptáte se, jak je to možné? Čtěte dál!
Otevřít stránku

Účinky hiporehabilitace

Podle P.Č. Rynešové se účinky hiporehabilitace dělí na biomechanické, fyziologické, psychické a bioenergetické.
Otevřít stránku

Přihlášení

V Lesním klubu Jupiter vytváříme respektující společenství, kde se děti díky přirozeným podnětům, kontaktnímu přístupu a smíšenému kolektivu rozvíjí, učí se spolupráci a posilují své tělo i mysl. Lesní klub je určen pro předškolní děti. Přihlásit tedy můžete jakékoli dítě od dvou do šesti let. Abychom se mohli důkladně věnovat i těm nejmenším, má náš […]
Otevřít stránku

Provozní informace

Docházka Nabízíme jednodenní, dvoudenní a třídenní docházku, a to ve dnech od pondělí do středy. Určitý den v týdnu si můžete vybrat podle své preference. Docházka se počítá jako celodenní, nicméně pokud si chcete vyzvedávat dítě po obědě, stačí se na tom domluvit. Dřívější odchody se neodráží v ceně klubu. Absence Jednu absenci v měsíci lze […]
Otevřít stránku

O klubu

V Lesním klubu ctíme nedirektivní přístup k dětem, které učíme lásce k přírodě a ke zvířátkům. Rádi k nám přijmeme děti od dvou let, do zahájení školní docházky. Po individuální domluvě lze přijmout i mladší.  Klub je otevřen od pondělí do středy od 9 do 17 hodin. Naší velkou výhodou je malý kolektiv (maximální kapacita je […]
Otevřít stránku

Proč nemáme stáje

Absence stájí opravdu neznamená nedostatečnou péči o naše koňské terapeuty. Jde o jeden z principů přirozeného chovu koní. Stejně jako jsme se rozhodli jít cestou přirozené komunikace s koňmi, tak se jim snažíme vytvořit i co nejpřirozenější prostředí – takové, na které byli po tisíciletí zvyklí jejich předchůdci. Koně nepotřebují vyhřáté a bezpečné stáje. Divocí koně se […]
Otevřít stránku

Proč jezdíme bez sedel

Chceme, aby naši koně byli nejen terapeuty pro duši, ale i pro tělo. Proto učíme jízdě bez sedel s co nejuvolněnějším jezdcem. Vyjížďka je pak pohodlná pro oba. Přirozené jezdectví spočívá v tom, že koně upozorníme, pokud chceme jít jinam – opravíme jeho chybnou úvahu, ale nediktujeme mu každý jeho krok. Klasické jezdectví učí strnulému […]
Otevřít stránku

Proč jezdíme bez udidel

V Jupiteru nepoužíváme udidla. Držíme se metod přirozeného jezdectví, kde je udidlo vyloučené. Vadí nám na něm i jeho fyziologické působení na organismus koně. Pokud vložíme kterémukoliv zvířeti či člověku něco do úst, jeho parasympatický nervový systém nastaví celý organismus na program trávení. Při tom tělo vylučuje více slin a tím pádem proudí více krve do […]
Otevřít stránku

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Je chápaná především jako metoda, jež pomáhá osobám s fyzickým postižením, například lidem upoutaným na invalidní vozík, kteří využívají zejména Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii. Ta je však jen jedním ze čtyř rovnocenných oborů hiporehabilitace. Stále větší popularitu si získává Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, která pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami jako […]
Otevřít stránku

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?