Hiporehabilitace Jupiter

Vyhledávání

Hiporehabilitace jako nástroj k rozvoji dovedností, potřebných k vývoji řeči

U dětí, které k nám pravidelně dochází na hiporehabilitaci, bývá už po několika týdnech vidět velký posun. Dochází k výraznému zlepšení dovedností, vedoucích ke správnému vývoji řeči, ale i řeči samotné. Ptáte se, jak je to možné? Čtěte dál!
Otevřít stránku

Účinky hiporehabilitace

Podle P.Č. Rynešové se účinky hiporehabilitace dělí na biomechanické, fyziologické, psychické a bioenergetické.
Otevřít stránku

Přihlášení

V Lesním klubu Jupiter vytváříme respektující společenství, kde se děti díky přirozeným podnětům, kontaktnímu přístupu a smíšenému kolektivu rozvíjí, učí se spolupráci a posilují své tělo i mysl. Lesní klub je určen pro předškolní děti. Přihlásit tedy můžete jakékoli dítě od dvou do šesti let. Abychom se mohli důkladně věnovat i těm nejmenším, má náš […]
Otevřít stránku

Jak klub funguje

Docházka Nabízíme jednodenní, dvoudenní a třídenní docházku, a to ve dnech od pondělí do středy. Určitý den v týdnu si můžete vybrat podle své preference. Docházka se počítá jako celodenní, nicméně pokud si chcete vyzvedávat dítě po obědě, stačí se na tom domluvit. Dřívější odchody se neodráží v ceně klubu. Absence Jednu absenci v měsíci lze […]
Otevřít stránku

O klubu

V Lesním klubu ctíme nedirektivní přístup k dětem, které učíme lásce k přírodě a ke zvířátkům. Rádi k nám přijmeme děti od dvou let, do zahájení školní docházky. Po individuální domluvě lze přijmout i mladší.  Klub je otevřen od pondělí do středy od 9 do 17 hodin. Naší velkou výhodou je malý kolektiv (maximální kapacita je […]
Otevřít stránku

Proč nemáme stáje?

Lidé se nás často ptají, jestli našim koníčkům není zima, když u nás nemají teploučkou stáj. V tomto článku bych Vám tedy ráda objasnila principy přirozeného chovu koní. Koně jsou od přírody lovnou zvěří, pro svůj pocit bezpečí tedy potřebují hlavně přehledný prostor. Potřebují mít přehled o tom, co se kde děje a jsou intuitivně neustále ve střehu před potenciálním predátorem. Nikdy […]
Otevřít stránku

Proč jezdíme bez sedel?

Pohyb koně je jedinečný, i proto je kůň jakožto balanční plocha používán v hipoterapii. Koňský hřbet vytváří svým pohybem ležatou osmičku. To znamená, že pohybuje vaším tělem ve třech rovinách – nahoru-dolů, doprava-doleva a dopředu-dozadu. Uvolněný jezdec může z tohoto pohybu profitovat, jezdec v sedle, s nohama ve třmenech však uvolněný není. Opírání váhy do třmenů, násilím držené špičky ke koni, […]
Otevřít stránku

Proč jezdíme bez udidel?

V dnešní době už naštěstí čím dál více chovatelů koní uznává jízdu bez udidla. Standardní důvody jsou: Kromě toho, že se držíme metod přirozeného jezdectví, kde je udidlo vyloučené, nám na něm vadí ještě jedna podstatná věc. A to jeho fyziologické působení na organismus koně. Pokud vložíme kterémukoliv zvířeti či člověku něco do úst, jeho parasympatický nervový systém nastaví celý organismus na program […]
Otevřít stránku

Proč učíme děti respektující přístup ke koním?

V posledních letech se v oblasti služeb rozšiřují nové formy přístupu zaměřené na respektující a důstojnou péči o jednotlivce (například ve školství – domácí vzdělávání, zdravotnictví – porodní domy, sociální sužby – domácí hospic…) . I my v Jupiteru jsme hledali cestu, jak přistupovat ke koním způsobem, který nám vyhovuje, dává smysl a souzní s […]
Otevřít stránku

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?