Jak získat práci s psychiatrickou diagnózou?

Ucházet se o práci může být velmi stresující záležitostí pro každého, zejména pak pro osoby s duševním onemocněním. Přestože na trhu práce jsou prozatím stále velké nedostatky, pokud jde o podporu a péči osob se zdravotním omezením, existuje několik podpůrných skupin a programů, které vám se získáním pracovního místa mohou pomoci. V tomto článku vám poradíme, jak získat práci s psychiatrickou diagnózou.

Situace na českém pracovním trhu

Psychický úraz často není vidět jako fyzické zranění, a možná právě proto jsou bariéry, s nimiž se musí lidé s duševním onemocněním potýkat, pro jejich okolí něčím, před čím raději zavírá oči. Pohledy veřejnosti bývají často zkreslené neznalostí i strachem, a to zejména v důsledku zastaralého systému péče o osoby s psychiatrickou diagnózou. Evidentně je tedy nezbytné modernizovat tento systém tak, aby více pomáhal předcházet stigmatizaci a diskriminaci lidí se zdravotním omezením (OZP).

Český pracovní trh bohužel k těmto lidem často nepřistupuje o mnoho lépe než široká veřejnost. Někteří zaměstnavatelé i zaměstnanci tak mohou sdílet různé předsudky. I to je důvodem, proč mají lidé s duševním onemocněním omezenější možnosti pracovního uplatnění. Stigmatizace spoustě lidem s psychiatrickou diagnózou může bránit v získání pracovního místa, přestože jsou práce schopní. Naštěstí již existuje několik podpůrných programů a skupin, které vám s procesem získávání práce a integrací do společnosti mohou pomoci.

Naprostá většina lidí s psychickými problémy nejen že může vykonávat nějaké povolání, ale potřebuje pracovat. Participace na trhu práce je důležitou součástí života téměř pro každého člověka v naší společnosti. Smysluplná práce pomáhá v sociální integraci i k udržení dobrého zdravotního stavu a seberealizaci, neboť vám umožňuje zužitkovat své dovednosti. A při vhodném režimu lze zvládnou téměř jakoukoli práci. Samozřejmě za předpokladu, že je psychický stav stabilizován a nenastane ataka, která vyžaduje léčbu.

Než s hledáním práce začnete

Hledání nové práce bývá stresující záležitostí pro každého. Pokud tedy trpíte duševním onemocněním, tyto pocity mohou být obzvláště silné. Neváhejte proto využít některý z dostupných podpůrných programů, stejně jako podporu odborníků, rodiny a vašich blízkých. Co pro vás dále může být velmi užitečné, je mít na paměti několik klíčových myšlenek.

Zaprvé, stejně jako si zaměstnavatelé mohou vybrat z uchazečů nového zaměstnance, i vy si můžete vybrat práci, která vám bude vyhovovat. Za druhé, měli byste si dopředu promyslet, kolik toho o svém zdravotním problému chcete prozradit.

Máte plné právo sdělit toho o vašem stavu tolik, kolik bude vhodné pro danou situaci a pro vás. Před podáním žádosti o zaměstnání si tedy nejprve prověřte, jaký postoj má společnost k handicapovaným lidem a zda již zaměstnává nějaké osoby se zdravotním omezením.

Promyslete si, jaký typ práce je pro vás vhodný

Při hledání práce mnoho lidí často upadá do pokušení ucházet se o co nejvíce pracovních míst, aby zvýšili své šance na přijetí. Tato motivace je sice velmi užitečná, nicméně nejdříve byste měli zhodnotit své vlastní potřeby a preference ve vztahu k vašemu psychickému zdraví. Nezapomínejte, že vaše dlouhodobé psychické zdraví je na prvním místě. A to i z důvodu, že vám pomůže ve vašem zaměstnání dlouhodobě setrvat.

Možnost pracovního uplatnění se tedy odvíjí hlavně od průběhu a závažnosti onemocnění a dále závisí na vašem vzdělání a zkušenostech. Při ucházení se o pracovní místo se zdravotním postižením je důležité hledat takovou práci, která bude přiměřená vašemu zdravotnímu stavu a nebude vás příliš zatěžovat, která pro vás bude smysluplná a kde nebudete muset sdělovat podrobnosti o historii vašeho zdravotního stavu.

Co umíte?

V první řadě je důležité mít jasno v tom, co dokážete. Hledejte tedy takové příležitosti, ve kterých uplatníte vaše silné stránky. Při výběru pozice zvažte ale i několik dalších aspektů potenciálního zaměstnání. Od profesní kultury až po prostředí, ve kterém práce probíhá. Například některé pozice vyžadují větší samostatnost, zatímco jiné dávají přednost aktivní týmové spolupráci.

Nepodceňte přípravu

Jakmile budete mít jasno v tom, co hledáte, sepište profesionální životopis. Do něj uveďte vaše dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti a další relevantní dovednosti. O své diagnóze zde však nic neuvádějte. Můžete také zmínit dobrovolnické činnosti, na kterých jste se podíleli, nebo jiné úkoly, které mohou být pro danou pozici přínosem.

Velkým plusem pro vás také může být sepsání motivačního dopisu, kde vyzdvihnete vaše silné stránky. Veškeré vaše dovednosti vždy doložte konkrétním příkladem, kdy jste je uplatnili, a snažte se být co nejstručnější.

Pokud jste navíc pobírali invalidní důchod, můžete i tuto skutečnost v motivačním dopise zmínit, jelikož to pro vašeho budoucího zaměstnavatele může znamenat několik finančních výhod. S touto skutečností se například pojí daňové úlevy a možnost zkušebního umístění se zachováním výhod.

Jak se připravit na pohovor?

Nejlepším způsobem, jak se připravit na pohovor, je popřemýšlet o otázkách, které vám zaměstnavatel může položit a nacvičit si odpovědi. Zjistěte si také o společnosti co nejvíce informací a připravte si otázky, které naopak vy můžete u pohovoru položit zaměstnavateli, abyste projevili skutečný zájem o danou pozici.

Zda se rozhodnete mluvit o svém duševním onemocnění je pouze na vás. Pokud ale vaše diagnóza může ovlivnit vaše fungování na pracovišti, měli byste tuto skutečnost sdělit. Jestliže se rozhodnete mluvit otevřeně, snažte se být struční a soustřeďte se hlavně na to, jaké jsou vaše kvality a jakým můžete být přínosem pro společnost. Pokuste se tedy příliš nemluvit o tom, co vám nejde nebo co vám činí problém.

Využijte možnosti podpory

Pokud tápete s výběrem vhodného zaměstnání nebo potřebujete pomoc s procesem získávání práce, neváhejte se obrátit na některou z organizací, která vám pomůže s rozvojem vašich dovedností a zkušeností, identifikací pracovních příležitostí, sepsáním životopisu a motivačního dopisu a také přípravou na pohovor, potažmo i nástupem do nové práce.

V dnešní době jsou již k dispozici multidisciplinární týmy pracovní rehabilitace, centra duševního zdraví a podpůrné programy, které stojí za lidmi s duševními nemocemi. Pracovní rehabilitace připravují zájemce na vstup do zaměstnání, a rozvíjejí nebo obnovují pracovní dovednosti klientů.

Tyto programy vám mohou pomoci odbourávat veškeré překážky a navrátit se do běžného života. Na pracovní rehabilitaci máte jakožto osoba se zdravotním postižením (OZP) ze zákona právo (dle zákona o zaměstnanosti č. 463/2004 Sb). Neváhejte tedy požádat vašeho zprostředkovatele na Úřadu práce o zařazení do některého ze skupinových programů.

Chráněné dílny

Jednou možností je docházet do chráněných dílen a zvykat si na pravidelný kontakt s lidmi, pevný režim a svoji malou práci. Chráněné dílny jsou specifickými pracovišti, které poskytují pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činnosti. Dílny mohou být orientovány na výrobu keramiky, výrobků ze dřeva, zahradnictví, knihařství apod. Cílem dílny je tedy pomoci lidem navrátit se do běžného pracovního prostředí a udržet se v něm.

Přechodné zaměstnávání

Součástí pracovní rehabilitace může být také přechodné zaměstnání, které vám pomůže v adaptaci na nové prostředí, pracovníky, samotnou práci, vybudování pracovního režimu a zvládání pracovní zátěže, jejíž součástí je komunikace se spolupracovníky. Můžete tedy být zaměstnáni na běžném pracovním místě na částečný pracovní úvazek na přechodný čas, typicky šest měsíců.

Běžné zaměstnávání s podporou

Běžné zaměstnávání s podporou je služba, prostřednictvím které je klient podporován na běžném pracovním místě. V rámci rehabilitačního programu si tedy najdete spolu se sociální pracovnicí místo, kde byste chtěli pracovat.

Dle vašich potřeb pak sociální pracovnice na toto místo dochází a pomáhá vám s adaptací na pracovní proces. Míra a forma podpory závisí především na vás a časovém období. Frekvence a intenzita podpory tak zpravidla klesá s postupem času, po který jste zaměstnáni, neboť se stáváte samostatnějšími.

Job club

Job club je poradenský podpůrný program, kde se jednotliví účastníci dovídají o problémech druhých, jejich postojích a vzájemně se podporují. Jeho cílem je nejen motivovat, ale také aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce nácvikem dovedností a technik vyhledávání a ucházení se o zaměstnání. Job club vám může pomoci například s následujícím:

  • najít uspokojivé zaměstnání,
  • naučit se prezentovat,
  • vytvořit osobní portfolio, včetně životopisu a motivačního dopisu,
  • připravit se na přijímací pohovor,
  • zlepšit své dovednosti v mezilidské komunikaci
  • a mnoho dalšího.

Na závěr

Získat práci se zdravotním omezením není jednoduché, ale je důležité to nevzdávat. Je přirozené, že s každým odmítnutím může vaše motivace na úspěšné získání vhodného povolání klesat. Nicméně je potřeba si uvědomit, že každý neúspěšný pokus je zkušeností, ze které můžete čerpat, a že stále existují jiné a možná i lepší možnosti. Kromě toho neustále vznikají nová místa vhodná pro osoby se zdravotním postižením. Důležité je také mít oporu ve vašich blízkých, se kterými si můžete promluvit o vašich pocitech a kteří vás podpoří.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?