LESNÍ KLUB V JUPITERU

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 CENÍK/ PŘIHLÁŠKA

Do lesního klubu přijímáme děti od dvou let, do zahájení školní docházky. Po individuální domluvě lze přijmout i dítě mladší. Od září bude klub otevřen vždy v úterý a ve středu 9-17 hodin. Cena školkovného 600 Kč/jeden den 1000 Kč/dva dny, včetně obědů. Měsíční školkovné bude vypočteno před začátkem měsíce dle počtu dní v daném měsíci.

ABSENCE – jednu absenci v měsíci lze nahradit formou docházky jiný den, než je dítě přihlášeno a to do 30 dnů od jejího vzniku. Při dlouhodobé nemoci individuální domluva.

Nabízíme vašim dětem od dvou do šesti let, možnost strávení jednoho až dvou dní v týdnu v lese, se zvířaty, bohatým programem, s respektem k jejich osobám a ve spojení s přírodou!  Výhodou klubu je malý kolektiv dětí ( kapacita 10 dětí), takže zvládáme péči i o vaše nejmenší.

Děti absolvují každý školkový den svezení na hiporehabilitačním koni , nebo pobyt v multisenzorické místnosti snoezelen. Aktivity se pravidelně střídají.

Kontakt : detskyklub@hipojupiter.cz

telefon: 737552002

PŘIHLÁŠKA – klikněte

NAŠI PRŮVODCI

Mgr. Arnoštka Berousková

Pedagogický dozor a supervize.

arnostka - průvdkyně lesní skolkou
Speciální pedagožka, terapeutka a lektorka se zaměřením na podporu rodiny a vědomého rodičovství , maminka 4 dětí.

Maria Maya Tůmová

Průvodkyně, tvorba pedagogických plánů, komunikace s rodiči. Poradkyně nošení miminek a kojenců.

Simona Koudelová

Průvodkyně.

Dříve aktivizační pracovnice v Alzheimer centru. Lektorka dětských kroužků, studentka ošetřovatelství.

KDE SE NACHÁZÍME ?

Na příjemném místě mezi stromy, v Řevnicích nad lesním divadlem (adresa Mníšecká 23), nabízíme zázemí ve vytápěné jurtě, které doplňuje maringotka a lesní hřiště s bosým chodníkem. Maringotka je dále vybavena terapeutickou místností, uzpůsobenou pro metodu Snoezelen, která je vhodná nejen pro děti s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, či hyperaktivitou.V těsné blízkosti vnitřního zázemí, za ohradou, pobývají koně a další přátelská zvířata, o která budou děti v rámci programu spolupečovat. Místní koně mají licenci České hipoterapeutické společnosti a chovají se k dětem velmi ohleduplně. Kromě zvířátek a lesního radování se děti můžou těšit i na lidovou slovesnost reflektující aktuální roční období,na tvoření a také na odpočinek se čtením pohádek v tradiční mongolské jurtě. Do programu zařazujeme i muzikoterapii, hipoterapii či výše zmíněný Snoezelen. Tvoříme respektující lesní společenství, kde se děti díky přirozeným podnětům, kontaktnímu přístupu a smíšenému kolektivu rozvíjí , učí se spolupráci a posilují své tělo i mysl.

Kontakt : detskyklub@hipojupiter.cz