Absence

KOŇSKÉ KROUŽKY

MINIKROUŽEK – V jednom čtvrtletí lze nahradit 1 omluvenou lekci, a to pouze v zookroužku (čtvrtek 13:30 – 14:30)

STŘEDNĚ POKROČILÍ – V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce, a to v kroužku pro pokročilé (čtvrtek 14:30 – 16:30), v minikroužku (pátek 14:00 – 15:00) nebo v zookroužku (čtvrtek 13:30 – 14:30)

POKROČILÍ – V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce, a to v kroužku pro středně pokročilé (pátek 15:10 – 16:40), v minikroužku (pátek 14:00 – 15:00) nebo v zookroužku (čtvrtek 13:30 – 14:30)

ZOOKROUŽEK – zameškané lekce není možné nahradit

– neomluvené/ pozdě omluvené lekce nelze nahradit
–  omluvy přijímáme pouze emailem, a to min. 24 h před konáním lekce
– vaše dítě může přijít na náhradu do jiného kroužku pouze po předchozí domluvě (v kroužku musí být volné místo – např. některé z dětí je z lekce omluveno)
– při dlouhodobé absenci kvůli vážným zdravotním potížím možná individuální domluva
– lekce lze nahradit pouze v daném školním roce

HIPOREHABILITACE
– Omluvy přijímáme pouze emailem, a to min. 24 h před konáním terapie
– Neomluvená/ pozdě omluvená absence je splatná v plné výši při následující terapii
– Při třech po sobě jdoucích absencích si vyhrazujeme právo terapii ukončit a místo nabídnout jinému zájemci

OSTATNÍ AKTIVITY
– Omluvy přijímáme pouze emailem, a to min. 24 h před konáním.