Využití koní pří neformálním vzdělávání dětí a studentů


V rámci projektu Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů pořádáme projektové dny s externím odborníkem a odborně vzděláváme lektorský tým.