Koupě klisny Aranky

Našim záměrem je provázet lidi s hendikepem a pomáhat jim na cestě k plnohodnotnému životu. A kdo je Aranka? Patnáctiletá klisna, která přišla do našeho stáda před rokem. Přestože jsme si ji všichni zamilovali, není naše. Doposud ji máme v bezplatném pronájmu. Chvíle, kdy si ji můžeme koupit, nastala právě teď. Díky Vašim darům u nás bude moci Aranka zůstat a léčit děti i nadále. Za Vaše případné příspěvky jménem Jupiteru i samotné Aranky předem moc děkujeme. Přispět nám na ni můžete přes portál Darujme.cz .

Potravinová pomoc

Spolupracujeme s Potravinovou bankou PB Central z.s. https://www.pbcentral.cz/ a pomáháme distribuovat potraviny sociálně slabým občanům. Máte zájem o potravinovou pomoc? kontaktujte násemailem info@hipojupiter.cz

Proč učíme děti respektující přístup ke koním?

V posledních letech se v oblasti služeb rozšiřují nové formy přístupu zaměřené na respektující a důstojnou péči o jednotlivce (například ve školství – domácí vzdělávání, zdravotnictví – porodní domy, sociální sužby – domácí hospic…) . I my v Jupiteru jsme hledali cestu, jak přistupovat ke koním způsobem, který nám vyhovuje, dává smysl a souzní s naším srdcem. Většina z nás získala zkušenosti v klasických sportovních jízdárnách, kde jsme se učili pracovat s udidly a bičíky. Forma tlaku a trestů nám nevyhovovala. Hledali jsme jiné možnosti a učaroval nás horsmanship. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že i tam je na koně vyvíjen tlak a kůň s námi není rád. Inspirováni Nenásilnou komunikací od Marshala Rosemberga jsme hledali dál v domácích vodách/pastvinách. Pak jsme se potkali s Oldou Novákem a jeho metodou Nekofliktní výcvik koní. To vše se nám propojilo v přístupu, který vystihuje pojmenování Respektující přístup. Ten rozvíjíme a předáváme....