Hiporehabilitace jako nástroj k rozvoji dovedností, potřebných k vývoji řeči

U dětí, které k nám pravidelně dochází na hiporehabilitaci, bývá už po několika týdnech vidět velký posun. Dochází k výraznému zlepšení dovedností, vedoucích ke správnému vývoji řeči, ale i řeči samotné. Ptáte se, jak je to možné? Čtěte dál!

MULTISEZNORICKÁ STIMULACE

 • přírodní prostředí lesa v kombinaci s jízdou na koni přirozeně stimuluje všechny smysly
 • podporuje proces učení
 • lze využít k rozvoji sluchové pozornosti, vnímání zvuků, představivosti, slovní zásoby

MOTIVACE

 • kůň ve své podstatě působí jako silný motivační prvek
 • dítě se nachází na stejné, nebo i vyšší úrovni než dospělý, což přispívá ke zvýšení sebevědomí a motivace ke spolupráci dítěte

POTŘEBA MLUVIT, NAPODOBOVÁNÍ

 • děti motivuje pocit, že tak obrovská bytost uposlechla jejich povelu
 • kůň motivuje děti k rozvoji dovednosti napodobování, což lze využít při cvičení artikulace

HRUBÁ MOTORIKA

 • motorika a řeč se vzájemně ovlivňují
 • při opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči
 • na jezdce se při chůzi koně přenáší pohybový vzorec, který je podobný fyziologickému stereotypu lidské chůze
 • hrubá motorika je zde silně stimulována

JEMNÁ MOTORIKA

 • souvisí s grafomotorikou, logomotorikou, oromotorikou, mimikou a vizuomotorikou
 • při hiporehabilitaci se zabýváme i cvičením jemné motoriky

DÝCHÁNÍ

 • dovednost správného dýchání je nedílnou součástí vývoje řeči
 • rytmus koňského kroku přirozeně vybízí jezdce ke stejně rytmickému dýchání
 • zapojením mezilopatkových a zádových svalů dochází ke vzpřímení polohy těla, a tím nastává prohloubené dýchání

SMYSL PRO RYTMUS

 • rytmizace řeči je jednou z pomocných metod při logopedickém ošetřování různých poruch řeči
 • využíváme pohybu koně, který je vždy rytmický

VÍCE ZDE: https://www.hipojupiter.cz/hipoterapie/